Witamy na nowej stronie Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
SOCJOLOGIA: [słowo łacińsko - greckie], nauka o zjawiskach i procesach zachodzących w społeczeństwach ludzkich; zakres badanych faktów jest zmienny (początkowo była głównie teorią rozwoju społecznego i starała się ogarnąć całe życie społeczne, obecnie zajmuje się jedynie jego wybranymi aspektami) i zróżnicowany zależnie od przyjętej orientacji teoretycznej Nie można nie docenić roli, jaką w rozwoju polskiej socjologii odegrało Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Wbrew rozmaitym naciskom wywieranym na nie przez władzę, PTS wyróżniało się zawsze spośród innych towarzystw wysokim stopniem niezależności i autonomii. [cyt. za:] Jacek Tarkowski, "Nauki polityczne a socjologia: odmienne reakcje na kryzys", [w:] Socjologia świata polityki", t.1, Warszawa: ISP PAN, ss. 67-84.

XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny
Lista grup tematycznych i referaty Karolina Ciechorska-Kulesza
2016-02-10 10:23:10

Rada Programowa XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego ogłosiła listę grup tematycznych i określiła warunki zgłaszania referatów. Więcej informacji można będzie znaleźć na stronie zjazdowej 16zjazdpts.pl

KONFERENCJA: WYBORY POLAKÓW
26 lutego 2016, Warszawa Agata Rozalska
2016-02-10 10:09:45

KONFERENCJA: WYBORY POLAKÓW

 

Termin: piątek 26 lutego 2016 r.


Miejsce: Pałac Staszica, Sala Lustrzana

 

Organizatorzy: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

 

 

PLAN SPOTKANIA

11:00-11:10    Otwarcie konferencji przez Przewodniczącą PTS, prof. Grażynę Skąpską

11:10-11:45    Prof. dr hab. Andrzej Rychard (IFiS PAN), Wybory Polaków. Czy mogą zmienić Polskę?

11:45-12:30    Dyskusja

 

Panel I. Wybory samorządowe

12:30-12:45    Jakub Rutkowski (Na Straży Sondaży, UW), Różnice między wynikami exit poll, a podanymi przez PKW w wyborach do sejmików wojewódzkich z 2014 roku

12:45-13:00    dr Adam Gendźwiłł (Fundacja Batorego, UW) - Efekty książeczki. O skutkach zastosowania zbroszurowanej karty wyborczej w wyborach do sejmików województw

13:00-13:15    dr Jarosław Flis (UJ), Efekt książeczki – na tropie przypadkowego wyboru

13:15-14:00    Dyskusja

14:00-14:30    PRZERWA OBIADOWA

 

Panel II. Wybory prezydenckie

14:30-14:45    dr hab. Krzysztof Podemski, prof. UAM, Jak głosowali studenci? Wyniki wyborów w zamkniętych obwodach w domach studenckich

14:45-15:00    dr Paweł Matuszewski (UKSW), Zachowania polityczne w mediach społecznościowych na przykładzie Facebooka i kampanii prezydenckiej
w Polsce w 2015 r.

15:00-15:15    dr Michał Wenzel (Uniwersytet SWPS), Ocena sondaży przed I turą wyborów prezydenckich 2015 roku

15:15-16:00    Dyskusja

 

16:00-16:30    PRZERWA KAWOWA

 

Panel III. Wybory parlamentarne

16:30-16:45    Prof. dr hab. Jacek Raciborski (UW), Kilka uwag o zagadnieniu stabilności preferencji wyborczych Polaków

16:45-17:00    Dr hab. Mikołaj Cześnik (Uniwersytet SWPS), dr Michał Kotnarowski (ISP PAN), dr Igor Lyubashenko (Uniwersytet SWPS), Wygrani, przegrani i nieobecni - jak Polacy zagłosowali w wyborach parlamentarnych 2015 r.?

17:15-17:30    Dr hab. Agnieszka Turska-Kawa (UŚ), Preferowane wartości a zachowania wyborcze w elekcji parlamentarnej 2015

17:30-18:15    Dyskusja

 

18:15               ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

 

Dla ułatwienia organizacji konferencji prosimy o nadsyłanie zgłoszeń udziału do 17 lutego br. Formularz można pobrać TUTAJ.

 

Link do wydarzenia na Facebooku dostępny jest TUTAJ.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: RODZINA. Przemiany – Wizerunek – Zagrożenia – Wsparcie
31 maja 2016, Rzeszów Agata Rozalska
2016-01-22 16:17:14

W dniu 31 maja 2016 roku w Rzeszowie odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa RODZINA. Przemiany – Wizerunek – Zagrożenia – Wsparcie.

 

Celem konferencji jest stworzenie interdyscyplinarnego forum wymiany myśli na temat rodziny. Organizatorzy pragnąc zainicjować dyskusję na ten temat zapraszają do udziału w konferencji: socjologów, pracowników socjalnych, psychologów, pedagogów, a także innych naukowców zainteresowanych tą tematyką. Organizatorzy liczą na udział gości z Polski, Czech, Słowacji i Ukrainy oraz Niemiec.

 

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest: wypełnienie formularza zgłoszeniowego w terminie do 10 marca 2016 r. oraz wniesienie opłaty konferencyjnej po akceptacji nadesłanych abstraktów dokonanej przez organizatorów, o której zgłaszający się zostaną poinformowani.

 

Organizatorzy:

Uniwersytet Rzeszowski

Wydział Socjologiczno-Historyczny Instytut Socjologii

Zakład Socjologii Problemów Społecznych

Uniwersytet Warszawski

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

Katedra Studiów Rodziny i Patologii Społecznej

Sekcja Socjologii Rodziny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

Fundacja na rzecz Rozwiązywania Problemów Społecznych „Societatis”

The Invisible Hand in Law, Economy and Culture
9-10 May 2016, Warsaw, Poland Katarzyna M. Wyrzykowska
2016-01-16 09:46:47

 

The Invisible Hand in Law, Economy and Culture. Workshop on Spontaneous Order, Mechanisms and Unintended Consequences

9-10 May 2016, Warsaw

 

 

Polish Sociological Association: Sociology of Law Section & Warsaw Department

Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw: Institute of Sociology

The Maria Grzegorzewska University: Institute of Sociology and Philosophy 

University of Warsaw: Institute of Applied Social Sciences 

 

Conference program is available HERE

 

More information is available HERE

konferencja: Monuments, Relics and Revivals
6-8 lipca 2016, Warszawa Agata Rozalska
2016-01-11 22:47:15

Chcielibyśmy przypomnieć o zbliżającym się terminie nadsyłania abstraktów na konferencję Monuments, Relics and Revivals, organizowaną przez Research Committee on History of Sociology of International Sociological Association wspólnie z Polskim Towarzystwem Socjologicznym, Instytutem Socjologii UW i Kolegium Artes Liberales UW. Konferencja odbywa się w Warszawie, 6-8 lipca 2016. 

 

Termin zgłoszeń upływa 15 lutego. Referaty można zgłaszać do sekcji tematycznych (opcja rekomendowana przez organizatorów) lub free space.

 

Założenia konferencji, opis sesji oraz szczegóły organizacyjne znajdą Państwo pod linkiem:

http://www.is.uw.edu.pl/pl/badania-i-konferencje/konferencje/2016-2/2016-rchs/

Konferencja: Socjolog, czyli kto… Problemy kwalifikacji socjologów i ich pozycji na rynku pracy - międzynarodowe i krajowe wymagania a lokalne doświadczenia
22 kwietnia 2016, Katowice Agata Rozalska
2016-01-06 21:52:05

Zakład Socjologii Organizacji, Gospodarki i Metodologii Badań Społecznych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Katowicki Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego zapraszają do udziału w krajowej konferencji naukowej: pt.: Socjolog, czyli kto… Problemy kwalifikacji socjologów i ich pozycji na rynku pracy - międzynarodowe i krajowe wymagania a lokalne doświadczenia, organizowanej przez Uniwersytet Śląski w Katowicach w dniu 22 kwietnia 2016 r.

 

 

Więcej informacji oraz formularz zgłoszenia znajdą Państwo w załącznikach.

 

Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w sprawie kryzysu politycznego w Polsce
Agata Rozalska
2015-12-20 22:06:52

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego z niepokojem obserwuje działania podważające ład konstytucyjny i porządek ustrojowy w Polsce. Trójpodział władz, w tym funkcjonowanie niezależnej władzy sądowniczej, stanowi niezbędną przesłankę rządów prawa i demokracji w jej powszechnie przyjmowanym rozumieniu.

 

Obowiązkiem władzy wykonawczej i ustawodawczej jest przestrzeganie prawa oraz respektowanie konstytucyjnych praw i wolności. Zarówno większość, jak i mniejszość stanowią w demokracji jedynie kategorie proceduralne i ani jedna, ani druga nie może się uważać za wyłącznego reprezentanta całej zbiorowości narodowej.

 

Nie akceptujemy radykalizacji dyskursu politycznego, gdyż wprowadza to trwałe i trudne do usunięcia podziały. Destrukcja i podważanie zaufania do instytucji publicznych są łatwe. Dużo trudniejsza jest odbudowa raz popsutego ładu instytucjonalnego.

 

Zarząd Główny, wyrażając swój niepokój dotyczący przyszłości ładu społecznego w Polsce, nawołuje do podjęcia dialogu przez różne ośrodki władzy i instytucje wpływu społecznego. Eskalowanie konfliktu może zniszczyć szanse na porozumienie oraz doprowadzić do niekontrolowanych wydarzeń społecznych.

 

Tylko przy poszanowaniu reguł demokratycznych możliwe jest zachowanie spokoju społecznego.

 

Warszawa 2015-12-19

 

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Europa wobec problemu uchodźców w drugiej dekadzie XXI wieku
20 kwietnia 2016, Szczecin Agata Rozalska
2016-02-05 18:51:54

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Europa wobec problemu uchodźców w drugiej dekadzie XXI wieku”, która odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2016 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej 71-79 w Szczecinie.  

Zgłoszenia na konferencję są przyjmowane do 1 kwietnia 2016 r. na adres e-mail: refugees@whus.pl

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji, tematyki, opłaty konferencyjnej i artykułów naukowych znajdują się na stronie internetowej: http://refugees.whus.pl/

W załączeniu znajdą Państwo ogłoszenie, kartę zgłoszeniową i wymogi edytorskie do artykułów (dostępne również na stronie internetowej konferencji).

 

 

II spotkanie OGÓLNOPOLSKIEGO SEMINARIUM METODOLOGICZNEGO (NIE TYLKO) DLA SOCJOLOGÓW
28 stycznia 2016, Lublin Agata Rozalska
2016-02-05 18:50:52

Instytut Socjologii KUL oraz Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego mają zaszczyt zaprosić do udziału w II spotkaniu OGÓLNOPOLSKIEGO SEMINARIUM METODOLOGICZNEGO (NIE TYLKO) DLA SOCJOLOGÓW, które odbędzie się dnia 28 stycznia 2016, w budynku Centrum Transferu Wiedzy (al. Racławickie 14, Lublin), w sali 203.

PROGRAM SEMINARIUM

15.45 Rejestracja uczestników
16.00 Rozpoczęcie SEMINARIUM

16.10 WYKŁAD
PROF. DR HAB. ELŻBIETA HAŁAS, UW
Refleksyjny podmiot w świecie społecznym. O paradygmacie i założeniach socjologii interpretacyjnej

17.15 DYSKUSJA
Spotkaniu przewodniczy:  dr hab. Justyna Szulich-Kałuża

Sprawozdanie z Seminarium Inauguracyjnego z dnia 3 XII 2015 dostępne jest na stronie Instytutu Socjologii KUL: http://www.kul.pl/osm-inauguracja-sprawozdanie-zdjecia,art_64840.html

KONFERENCJA: DEMOKRATYZACJA DEBATY PUBLICZNEJ. Zagadnienia teoretyczne i badania dyskursu
18–19 kwietnia 2016, Łódż Agata Rozalska
2016-02-05 18:19:49

Zapraszamy do udziału w konferencji pt.: DEMOKRATYZACJA DEBATY PUBLICZNEJ. Zagadnienia teoretyczne i badania dyskursu, która odbędzie się w dniach 18–19 kwietnia 2016 r. w Łodzi (Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji1905 r. nr 41/43).

Organizatorzy proszą o nadsyłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego do 10 marca 2016 r. na adres sekretarza konferencji: m.a.nowicka@tlen.pl.

< Poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Następna >