Witamy na nowej stronie Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
SOCJOLOGIA: [słowo łacińsko - greckie], nauka o zjawiskach i procesach zachodzących w społeczeństwach ludzkich; zakres badanych faktów jest zmienny (początkowo była głównie teorią rozwoju społecznego i starała się ogarnąć całe życie społeczne, obecnie zajmuje się jedynie jego wybranymi aspektami) i zróżnicowany zależnie od przyjętej orientacji teoretycznej Nie można nie docenić roli, jaką w rozwoju polskiej socjologii odegrało Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Wbrew rozmaitym naciskom wywieranym na nie przez władzę, PTS wyróżniało się zawsze spośród innych towarzystw wysokim stopniem niezależności i autonomii. [cyt. za:] Jacek Tarkowski, "Nauki polityczne a socjologia: odmienne reakcje na kryzys", [w:] Socjologia świata polityki", t.1, Warszawa: ISP PAN, ss. 67-84.

Po wakacjach o wakacjach
24 października 2014, Warszawa Dariusz Jażdżyk
2014-10-20 02:27:56
Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego zaprasza na spotkanie pt. Po wakacjach o wakacjach. Dwugłos Anny Horolets i Agaty Bachórz (Uniwersytet Gdański) o podróżach do Rosji i innych krajów byłego ZSRR.
Spotkanie poprowadzi Anna Wieczorkiewicz (Uniwersytet Warszawski).
24 października 2014 r. (piątek) , godz. 17.00-19.00.
Warszawa, ul. Nowy Świat 72, Pałac Staszica, sala 242
Konferencja „Social remittances and social change in Central Europe.”
19-20 stycznia 2015, Warszawa Dariusz Jażdżyk
2014-10-20 02:02:27

Informujemy, że w dniach w dniach 19-20 stycznia 2015 odbędzie się w Warszawie międzynarodowa konferencja pt. „Social remittances and social change in Central Europe”.

Konferencja „Niepełnosprawność. Praca. Rodzina.”
3 grudnia 2014, Warszawa Dariusz Jażdżyk
2014-10-20 01:56:51

Katedra Teorii i Metod Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii UKSW zaprasza do wzięcia udziału w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej – Praca socjalna w perspektywie XXI wieku. Tematem wiodącym pierwszej edycji konferencji będzie: Niepełnosprawność. Praca. Rodzina.

 

 

O socjologii z Literatką
Dariusz Jażdżyk
2014-10-20 01:47:33

Polskie Towarzystwo Socjologiczne o. Wrocław oraz Kawiarnia Literatka serdecznie zapraszają na panel dyskusyjny w ramach cyklu O socjologii z Literatką pt. „Pieszy, rowerzysta, kierowca, obywatel. Miejskie polityki
mobilności.”

W panelu wezmą udział: dr Michał Dębek – psycholog i urbanista, mgr Jakub Nowotarski – lider projektu Bezpieczni piesi w WBO2014, dr Jacek Pluta – socjolog. Spotkanie poprowadzi mgr Dawid Krysiński.
Spotkanie odbedzie się w niedzielę, 26 października, o godz. 18:00 we wrocławskiej Kawiarnia Literatka, Rynek 56/57.

 

Homo ludens. Czy zabawa jest źródłem kultury?
19-20 marca 2015, Kielce Dariusz Jażdżyk
2014-10-20 01:38:35

Zakład Socjologii Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego, Instytut Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach zapraszają do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt.: „Homo ludens. Czy zabawa jest źródłem kultury?”

Jeżeli prawdą jest, że zabawa tkwi w naturze człowieka i jest wcześniejsza od kultury, jak to zakładał Johan Huizinga, to jakie oblicza Homo ludens dawniej i dziś mogą zostać przyjęte jako dowód na postawioną tezę? Zabawa i pełnione przez nią funkcje, jest tak ważnym aspektem stylu życia, ale też systemu wartości, że nadaje sens podejmowanym przez człowieka działaniom. Dlaczego więc nadawane są zabawie znaczenia, które czynią z niej potrzebę nie tylko społeczną, ale wprost egzystencjalną?

Midterm conference of ESA RN 36
16-18 października 2014, Gdańsk Dariusz Jażdżyk
2014-10-13 22:13:42

Przypominamy o konferencji „25 Years After the Communism: East and West of Europe in Search of Solidarity”, która odbędzie się w dniach 16-18 października na wydziale Nauk Społecznych, Uniwersytetu Gdańskiego oraz w Europejskim Centrum Solidarności.

Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna Medioznawców
20–21 listopada 2014, Warszawa Dariusz Jażdżyk
2014-09-24 23:44:02

Przypominamy, że jeszcze tylko przez dwa tygodnie przyjmowane są zgłoszenia do udziału w jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców i IV edycji warsztatów metodologicznych, które odbędą się w dniach 20–21 listopada 2014 roku na Uniwersytecie Warszawskim.

Sympozjum „Komunikacja międzykulturowa”
17-18 listopada 2014, Kraków Dariusz Jażdżyk
2014-09-24 23:37:02

Sympozjum „Komunikacja międzykulturowa”, organizowane przez Katedrę Socjologii Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2014 r. 

Zgłoszenia wraz z abstraktem o objętości do 1⁄2 strony maszynopisu i krótkim biogramem zgłaszającego, prosimy przesłać do 7 października 2014 r. na adres: komunikacja.konf@gmail.com

 

 

„Social Transformations”
Międzynarodowe interdyscyplinarne czasopismo Dariusz Jażdżyk
2014-09-22 01:50:21

W listopadzie 2014 r. ukaże się pierwszy numer nowego recenzowanego pisma „Social Transformations. Research on Precarisation and Social Inclusion”.

Conference „Gender, Culture & Migration”
6-7 marca 2015, Gdańsk Dariusz Jażdżyk
2014-09-22 01:36:22

The International Conference on Gender, Culture & Migration is a meeting organized under the auspices of Polish-Norwegian consortium PAR MIGRATION NAVIGATOR, coordinated by University of Gdańsk.

This conference is an annual event organized under the main theme of woman in culture that brings together researchers from multiple disciplines (psychology, sociology, gender studies) along with gender equality practitioners and policy makers, to consider how gender issues are represented worldwide. 

< Poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Następna >