Witamy na nowej stronie Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
SOCJOLOGIA: [słowo łacińsko - greckie], nauka o zjawiskach i procesach zachodzących w społeczeństwach ludzkich; zakres badanych faktów jest zmienny (początkowo była głównie teorią rozwoju społecznego i starała się ogarnąć całe życie społeczne, obecnie zajmuje się jedynie jego wybranymi aspektami) i zróżnicowany zależnie od przyjętej orientacji teoretycznej Nie można nie docenić roli, jaką w rozwoju polskiej socjologii odegrało Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Wbrew rozmaitym naciskom wywieranym na nie przez władzę, PTS wyróżniało się zawsze spośród innych towarzystw wysokim stopniem niezależności i autonomii. [cyt. za:] Jacek Tarkowski, "Nauki polityczne a socjologia: odmienne reakcje na kryzys", [w:] Socjologia świata polityki", t.1, Warszawa: ISP PAN, ss. 67-84.

„Metodologia teorii ugruntowanej i teorie ugruntowane”
Międzynarodowa konferencja naukowa z częścią warsztatową Krzysztof Konecki
2015-03-03 16:40:24

Miejsce: Ustka, Słupsk.

Termin: 18-19 września 2015 roku.

 

            Zaproszenie na konferencje i warsztaty skierowane jest do badaczy stosujących metodologię teorii ugruntowanej (MTU) w praktyce oraz osób zainteresowanych MTU reprezentujących różne dyscypliny naukowe.

 

            Celem konferencji jest stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń, zaprezentowania rezultatów badań związanych z zastosowaniem MTU, poddanie dyskusji problemów zarówno teoretycznych, jak i warsztatowo-metodologicznych. Chcemy rozważyć aktualny stan MTU i teorii ugruntowanych w Polsce i na świecie. Interesują nas możliwości i ograniczenia stosowania tej strategii metodologicznej w obrębie socjologii oraz innych dyscyplin naukowych. Interesują nas wzorcowe zastosowania MTU.

 

            Warsztaty towarzyszące konferencji mają dostarczyć okazji do udoskonalenia umiejętności pozyskiwania i analizy danych (także z zastosowaniem programów komputerowych) oraz procedur generowania teorii.

 

 

Organizatorzy: Zakład Socjologii oraz Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej w Słupsku, Sekcja Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

 

Kontakt: grounded.ustka@gmail.com

Informacje: www.grounded.ustka.pl

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: RADIO W CYFROWYM ŚWIECIE
2-3 października 2015, Olsztyn PTS admin
2015-04-18 21:19:00

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "RADIO W CYFROWYM ŚWIECIE" organizowanej przez Katedrę Socjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Radio Olsztyn S.A. Konferencja odbędzie się w dniach 2-3 października 2015 w Olsztynie w ramach obchodów 90-lecia Polskiego Radia.

Konferencja: Religia i media. Nowy kontekst komunikacji - 20-21 maja 2015, Olsztyn
UWAGA: przedłużenie terminu nadsyłania zgłoszeń PTS admin
2015-04-18 21:11:11

Katedra Socjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego informuje o przedłużeniu (do 20.04.2015) terminu nadsyłania zgłoszeń na ogólnopolską konferencję naukową pt. Religia i media. Nowy kontekst komunikacji, która odbędzie się w dniach 20-21 maja 2015 roku w Olsztynie.

II Ogólnopolskie Forum Studiów nad Bezpieczeństwem. Człowiek – Technika - Środowisko
19-20 maja 2015, Poznań PTS admin
2015-04-18 21:05:22

Zapraszamy na „II Ogólnopolskie Forum Studiów nad Bezpieczeństwem. Człowiek – Technika - Środowisko”, które odbędzie się w dniach 19-20 maja 2015 roku na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu przy ul. Umultowskiej 89a. Będzie ono poświęcone tematowi „Środki społecznego przekazu w systemie bezpieczeństwa narodowego”.

Konferencja naukowa pt.: CZY JUŻ TYLKO EMIGRACJA? SZANSE ŻYCIOWE MŁODYCH BEZROBOTNYCH W DZISIEJSZEJ POLSCE. DIAGNOZY I REKOMENDACJE
15 kwietnia 2015, Warszawa PTS admin
2015-04-18 21:04:38

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego serdecznie zaprasza do udziału w konferencji naukowej pt.: "CZY JUŻ TYLKO EMIGRACJA? SZANSE ŻYCIOWE MŁODYCH BEZROBOTNYCH W DZISIEJSZEJ POLSCE. DIAGNOZY I REKOMENDACJE"która odbędzie się 15 kwietnia br. w godzinach 9.00-18.00 w Collegium Civitas (Aula A, piętro XII) w Pałacu Kultury i Nauki przy Pl. Defilad 1 w Warszawie.

 

W ostatnich latach sytuacja młodych ludzi na rynku pracy budzi coraz więcej emocji. Bezrobocie w tej grupie wiekowej rośnie, obejmując również osoby z wykształceniem wyższym. Pojawiają się głosy o systemowym zablokowaniu dróg awansu zawodowego i w konsekwencji o ograniczaniu szans życiowych młodych Polaków. Dość często bezrobocie wiąże się z wykluczeniem z życia społecznego, politycznego i obywatelskiego. Wielu młodych ludzi uznaje, że jedynym rozwiązaniem jest emigracja. Czy tak faktycznie jest? Jaka jest skala i dynamika zjawiska bezrobocia wśród młodych? Jakie grupy młodych są na nie najbardziej narażone? Jakie konsekwencje psychologiczne, społeczne, demograficzne, polityczne i gospodarcze ma długotrwałe bezrobocie? Jakie bariery pojawiają się na drodze do zmniejszenia skali zjawiska? Kto i jak pomaga młodym bezrobotnym? Jaką rolę odgrywają w tym instytucje społeczeństwa obywatelskiego, a jaką organy państwowe i samorządowe oraz prywatne agencje pośrednictwa pracy? Czy działania tych instytucji podejmowane są w ramach celowo formułowanych strategii? Jakie są ich główne założenia i kierunki? Jakie są bariery w ich kształtowaniu i źródła ewentualnych słabości? Jak kreować skuteczne polityki w tym zakresie?

 

Do udziału w konferencji zaprosiliśmy przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych: socjologów, psychologów, politologów, demografów, działaczy NGO przedstawicieli związków zawodowych, a także przedstawicieli administracji publicznej. Chcemy spojrzeć na zjawisko bezrobocia wśród młodych ludzi możliwie szeroko, uwzględniając różne perspektywy, w jakich może być ono analizowane i wyjaśniane. Prezentujemy zarówno wyniki polskich, jak i międzynarodowych badań, prosząc o komentarze ekspertów i polityków. Mamy nadzieję, że konferencja będzie nie tylko okazją do wymiany myśli, lecz przyczyni się także do wdrożenia konkretnych zmian w dziedzinie polityki walki z bezrobociem młodych.
 

W załączeniu znajdą Państwo program konferencji oraz formularz zgłoszenia udziału.

 

Wypełniony formularz prosimy przesłać do 12 kwietnia 2015 roku na adres Biura PTS (pts@ifispan.waw.pl). 

 

 

Zmarła dr Ewa Kaltenberg-Kwiatkowska
PTS admin
2015-04-13 22:09:51
Z żalem zawiadamiamy że dnia 11 kwietnia 2015r. zmarła dr Ewa Kaltenberg-Kwiatkowska, socjolog miasta. Aktywna i twórcza uczestniczka spotkań naukowych. Wieloletni sekretarz Zarzadu Głównego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w latach osiemdziesiątych. Przyczyniła się do współpracy z socjologami z Czech i Słowacji.
wykład prof. Hansa Joasa w Warszawie
14 kwietnia 2015 r. PTS admin
2015-04-13 21:46:59

w imieniu organizatorów zapraszamy na spotkanie z cyklu John Paul II Memorial Lecture, w ramach którego prof. Hans Joas, wygłosi wykład pt.

Sacralization and Desacralization. Political Domination and Religious Interpretation.

 

Termin i miejsce: 14 kwietnia 2015 r. w Centrum Myśli Jana Pawła II na ul. Foksal 11 (1 Piętro) o godz. 18.00.

 

 

Plakat reklamujący to wydarzenie znajduje się w poniższym załączniku.

międzynarodowe seminarium: Infobrokering. Profesjonaliści informacji i adepci zawodu
23 kwietnia 2015, Kraków PTS admin
2015-04-13 21:37:41

W dniu 23 kwietnia 2015 roku na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego odbędzie się seminarium: Infobrokering. Profesjonaliści informacji i adepci zawodu, z udziałem praktyków-ekspertów polskich i zagranicznych. 

 

Celem seminarium jest upowszechnienie wiedzy o funkcjonowaniu zawodu infobrokera. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się przedstawiciele polskich i zagranicznych ośrodków naukowych, firm infobrokerskich oraz członkowie stowarzyszeń profesjonalistów informacji. W programie przewidziano wykłady eksperckie dotyczące branży infobrokerskiej w Republice Czeskiej, Niemczech, Polsce, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Konferencja - Władza i socjologia w Polsce: zależności i inspiracje
23 – 24 kwietnia 2015, Toruń PTS admin
2015-04-12 01:25:38

W imieniu Komitetu Socjologii PAN oraz Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji pt.: Władza i Socjologia w Polsce: zależności i inspiracje", organizowanej w dniach 23 - 24 kwietnia 2015 r. w Toruniu.

 

 

 

 

 

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa - Znane i nieznane oblicza starości jako obszar wyzwań dla społeczeństw XXI wieku
9 czerwca 2015 r. Warszawa PTS admin
2015-04-11 19:48:56

W imieniu Wydziału Nauk Społecznych SGGW w Warszawie zapraszamy do wzięcia udziału w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej

"Znane i nieznane oblicza starości jako obszar wyzwań dla społeczeństw XXI wieku"

która odbędzie się w dniu 9 czerwca 2015 r. w Warszawie w Szkole Głównej

Gospodarstwa Wiejskiego

 

Zgloszenia przyjmowane są do 22 kwietnia 2015 r.

 

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem:  http://wns.sggw.pl/2015/01/30/zaproszenie-na-konferencje-naukowa-3/ oraz w poniższych załącznikach.

< Poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Następna >