Witamy na nowej stronie Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
SOCJOLOGIA: [słowo łacińsko - greckie], nauka o zjawiskach i procesach zachodzących w społeczeństwach ludzkich; zakres badanych faktów jest zmienny (początkowo była głównie teorią rozwoju społecznego i starała się ogarnąć całe życie społeczne, obecnie zajmuje się jedynie jego wybranymi aspektami) i zróżnicowany zależnie od przyjętej orientacji teoretycznej Nie można nie docenić roli, jaką w rozwoju polskiej socjologii odegrało Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Wbrew rozmaitym naciskom wywieranym na nie przez władzę, PTS wyróżniało się zawsze spośród innych towarzystw wysokim stopniem niezależności i autonomii. [cyt. za:] Jacek Tarkowski, "Nauki polityczne a socjologia: odmienne reakcje na kryzys", [w:] Socjologia świata polityki", t.1, Warszawa: ISP PAN, ss. 67-84.

Najnowszy numer newslettera ESA
Lato 2014, nr 36 Dariusz Jażdżyk
2014-07-22 14:31:05

Najnowszy numer newslettera ESA jest już dostępny online.

Konferencja „Społeczność lokalna – wobec wyzwań współczesności”
21 listopada 2014, Warszawa Dariusz Jażdżyk
2014-07-22 14:23:18

Katedra Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Zachodni oraz Sekcja Socjologii Wsi i Rolnictwa Polskiego Towarzystwa Socjologicznego zapraszają do uczestnictwa w konferencji naukowej „Społeczność lokalna – wobec wyzwań współczesności”.

Konferencja „Peryferia społeczne we współczesnej Europie”
25 listopada 2014, Katowice Dariusz Jażdżyk
2014-07-22 14:16:21

Studium Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Zakład Badań Kultury Współczesnej IS, UŚ, Sekcja Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, zapraszają do udziału w konferencji naukowej „Peryferia społeczne we współczesnej Europie”. Konferencja odbędzie się dnia 25 listopada 2014 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Konferencja „Porne graphos”
Październik 2014, Warszawa Dariusz Jażdżyk
2014-07-22 14:06:11

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń na konferencję „Porne graphos. Pornografia w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych”. Czekamy na nie do 15 września 2014. Konferencja planowana jest na październik 2014.

CALL FOR PAPERS – „KULTURA I EDUKACJA” 4/2014
do 15 września 2014 r. Dariusz Jażdżyk
2014-07-16 18:40:48

Redakcja „Kultury i Edukacji” pragnie zaprosić Państwa do współpracy przy bardzo szczególnym dla nas wydaniu. Numer 4/2014 zostanie w całości poświęcony pamięci zmarłego wiosną Profesora Ryszarda Borowicza. Przez kilkanaście ostatnich lat, do grudnia 2013 roku pełnił funkcję Redaktora Naczelnego KiE, dlatego uważamy, że właśnie Jego pismo jest dobrym miejscem na próbę naukowego podsumowania Jego osiągnięć. Ryszard Borowicz był nie tylko naszym Przyjacielem, był także – przede wszystkim – bardzo cenionym socjologiem i pedagogiem. Chcemy zaprosić Państwa do przesłania tekstów odnoszących się do dorobku Profesora Ryszarda Borowicza.

Konferencja The “next step” in the development…
4-5 December 2014, Poznań Dariusz Jażdżyk
2014-07-09 16:35:38

The Poznan branch of Polish Sociological Association, The Institute for Western Affairs and the Institute of Sociology at Adam Mickiewicz University invites applications for the conference:

The “next step” in the development of the civil society in Central and Eastern Europe?

to be held at the Institute for Western Affairs, Poznań, Poland, 4-5 December 2014. 

 

Deadline to submit proposals/abstracts: 31 August 2014 


III Konferencja Smoleńska
20 października 2014 Dariusz Jażdżyk
2014-07-09 16:33:17

III konferencja Smoleńska odbędzie się 20 października 2014. Celem konferencji jest stworzenie forum dla przedstawienia interdyscyplinarnych badań dotyczących zagadnień technicznych, medycznych, socjologicznych i prawnych Katastrofy Smoleńskiej z dnia 10 kwietnia 2010.

Job vacancy
Stockholm University Dariusz Jażdżyk
2014-07-07 10:54:41
Professor of Sociology with an emphasis on level of living research at the
Swedish Institute for Social Research (SOFI). By level of living research is meant theoretically grounded empirical

studies of individuals’ living conditions, where living conditions are
measured by micro-level indicators (data on individuals).

Deadline for applications: September 22, 2014.
Pożegnanie prof. Anny Pawełczyńskiej
(ur. 29.04.1922 – zm. 21.06.2014) Dariusz Jażdżyk
2014-07-07 09:59:03

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

z żalem żegna wybitną przedstawicielkę polskiej socjologii i swojego pokolenia

 

prof. dr hab. Annę Pawełczyńską

 

urodzoną 20 kwietnia 1922 r., zmarłą 21 czerwca 2014 r.

 

W kwietniu 1940 r. zaprzysiężona jako żołnierz państwa podziemnego, przez dwadzieścia miesięcy okupacji była więźniarką polityczną najpierw na Pawiaku, a następnie przez półtora roku w Auschwitz-Birkenau, gdzie kontynuowała działalność konspiracyjną. Pod koniec wojny uciekła z transportu więźniów przy ewakuacji obozu we Flossenbürgu, a po jej zakończeniu współorganizowała komitet pomocy powracającym do kraju. Krańcowe doświadczenia z obozu koncentracyjnego były po latach punktem wyjścia dla wnikliwych analiz w książce "Wartości a przemoc". Pozycja ta, przetłumaczona na język angielski i niemiecki, zyskała szeroki rozgłos w międzynarodowym środowisku i ma trwałe miejsce w dorobku polskiej i światowej humanistyki. Uczona odegrała też ważną rolę przy odrodzeniu socjologii jako dyscypliny akademickiej po okresie stalinowskim, kiedy organizowała i była od 1957 do 1965 r. pierwszym dyrektorem Ośrodka Badania Opinii Publicznej działającego od powstania zgodnie z obowiązującymi wówczas na świecie standardami prowadzenia badań ankietowych. Za sprawą Anny Pawełczyńskiej nazywa się je od tego czasu w Polsce „sondażami”. W 1976 r. była sygnatariuszką listu otwartego przeciwko wpisaniu przyjaźni z ZSRR do konstytucji PRL, a po powołaniu NSZZ "Solidarność" w jej strukturach pracowała nad programem dla oświaty.
Osoby znające ją osobiście podkreślają wielką skromność Anny Pawełczyńskiej w relacjach społecznych i przyjacielskich.

 

Odeszła od nas wybitna Uczona, prawy człowiek, mądry doradca życiowy

 

prof. Anna Pawełczyńska


Była autorką wielu prac socjologicznych, dla nas najważniejszą z nich był książka „Wartości a przemoc”, wydana w 1973 r. po prawie trzydziestu latach nabierania dystansu historycznego i emocjonalnego do własnych doświadczeń więźniarki Oświęcimia. Nauczyła nas, że własne doświadczenie, choćby najstraszliwsze, może być materiałem do analizy socjologicznej – zwłaszcza jeśli poparte jest wiedzą pochodzącą z innych źródeł i opracowań naukowych.  Nauczyła nas też, że praca naukowa dotycząca obszaru zjawisk moralnych nie polega na prostym moralizowaniu, ale na rygorze analitycznego myślenia. I że socjologia taka może nieść ważne humanistyczne przesłanie: że w każdych, nawet najtrudniejszych warunkach możliwe jest ocalenie podstawowych, ludzkich wartości.  

Książka ta, wpisując się w kanon najważniejszych powojennych prac socjologicznych w Polsce,  stała się lekturą obowiązkową dla kilku pokoleń studentów,  a w europejskiej humanistyce  zajmuje należne jej miejsce obok prac Z. Baumana czy H. Arendt. 

Perspektywa aksjologiczna  stanowiła ważny kontekst również innych jej prac, poświęconych w miarę lat coraz bardzie kwestiom pamięci, historii i przemijania: ludzi, społeczeństw i wspominanego przez nią z nostalgią rodzinnego „kresowego świata”.

Ostatnia, napisana w 2011 r. przez Profesor Annę Pawełczyńską książka „Czas człowieka” była poświęcona „temporalności”  życia. W sposób mądry i jak zawsze powściągliwy analizowała czas w jego funkcjach społecznych: od tych związanych z poznawaniem świata,  po ostatnie, związane z oswajaniem śmierci i Odchodzeniem. Książkę tę rozpoczęła autocytatem z „Wartości a przemoc”: 

„Żywi noszą w sobie śmierć – umarłych

tylko nasza myśl ożywia. Jesteśmy, lecz

już nas nie ma, byliśmy – i już nas nie

ma, będziemy, lecz nas nie będzie”.

 

Żegnamy Panią Profesor

 

Katedra Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej

Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych

Uniwersytetu Warszawskiego

V Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna Medioznawców
20–21 listopada 2014, Warszawa Dariusz Jażdżyk
2014-07-07 09:52:00

Znane są już nazwiska ekspertów prowadzących warsztaty metodologiczne podczas jubileuszowej edycji Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców, o której informowaliśmy niedawno, a która odbędzie się 20–21 listopada 2014 roku na Uniwersytecie Warszawskim.

Po wiecej informacji zapraszamy na oficjalną stronę internetową Ogólnopolskich Konferencji Medioznawczych organizowanych wspólnie przez Fundację na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego i Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.

< Poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Następna >