Witamy na nowej stronie Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
SOCJOLOGIA: [słowo łacińsko - greckie], nauka o zjawiskach i procesach zachodzących w społeczeństwach ludzkich; zakres badanych faktów jest zmienny (początkowo była głównie teorią rozwoju społecznego i starała się ogarnąć całe życie społeczne, obecnie zajmuje się jedynie jego wybranymi aspektami) i zróżnicowany zależnie od przyjętej orientacji teoretycznej Nie można nie docenić roli, jaką w rozwoju polskiej socjologii odegrało Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Wbrew rozmaitym naciskom wywieranym na nie przez władzę, PTS wyróżniało się zawsze spośród innych towarzystw wysokim stopniem niezależności i autonomii. [cyt. za:] Jacek Tarkowski, "Nauki polityczne a socjologia: odmienne reakcje na kryzys", [w:] Socjologia świata polityki", t.1, Warszawa: ISP PAN, ss. 67-84.

Sympozjum Life-World, Intersubjectivity and Culture. Contemporary Dilemmas. In Memoriam Richard Grathoff
Sprawozdanie Dariusz Jażdżyk
2014-11-17 08:49:43

Sprawozdanie
z Sympozjum Life-World, Intersubjectivity and Culture. Contemporary Dilemmas. In Memoriam Richard Grathoff.

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, 25–26 września 2014 r.

Paradoks zgodności z prawem w Polsce: Nieoczekiwany skutek czy perwersja prawa?
21 listopada 2014, Warszawa Dariusz Jażdżyk
2014-11-14 18:48:21

Oddział Warszawski oraz Sekcja Socjologii Prawa PTS zapraszają na spotkanie pt. „Paradoks zgodności z prawem w Polsce: Nieoczekiwany skutek czy perwersja prawa?”

Celem spotkania jest omówienie strukturalnych, instytucjonalnych oraz kulturowych uwarunkowań, które wspierają bądź hamują powstawanie takich oraz podobnych mechanizmów w Polsce. Kolejnym celem jest wskazanie, w jakich domenach prawnych i społeczno-gospodarczych mamy większe szanse spotkać się z tymi paradoksami. Chcemy również uzyskać odpowiedź na pytanie, czy zasadne jest uznawanie tych zjawisk za paradoksalne? Może są one po prostu normalnym elementem procesów podlegających regulacji prawnej?

Seminarium POLPAN
18 listopada 2014, Warszawa Dariusz Jażdżyk
2014-11-14 18:16:55
Zapraszamy na kolejne seminarium z cyklu POLPAN, które odbędzie się we wtorek, 18 listopada, w godzinach 14:30-16:00, w Pałacu Staszica, pokój 154. Anna Gromada (Instytut Filozofii i Socjologii, PAN) zaprezentuje referat pt. „Which of the contemporary theories of fertility has the strongest explanatory power in accounting for lowest-low fertility rates in Europe? Statistical Analysis of Poland, Italy and Germany”.
The 6th Conference of the European Survey Research Association (ESRA)
13-17 lipca 2015, Reykjavik Dariusz Jażdżyk
2014-11-12 13:38:00
Organizatorzy zapraszają badaczy stosujących metody sondażowe na różnych polach: w badaniach akademickich, badaniach opinii publicznej, czy badaniach marketingowych. Referaty mogą dotyczyć zarówno metodologii badań sondażowych, jak i zastosowań badań sondażowych.
By zgłosić abstrakt, trzeba sie zarejestrować lub zalogować na stronie internetowej ESRA, kliknąć „Submit paper” i podążać za instrukcjami. Jedna osoba może zgłosić maksymalnie dwa referaty.
W tym roku organizowana będzie również sesja posterowa, by zgłosić poster należy wybrać „Poster submission” z listy sesji, do których mamy możliwość zgłosić swoje wystąpienie.
  • Nagroda dla badaczy rozpoczynających karierę w badaniach sondażowych w wysokości 500 Euro.
    Do konkursu mogą zgłaszać się osoby, które obroniły doktorat nie dawniej niż dwa lata temu lub zaczęły prowadzić badania sondażowe nie dawniej niż 5 lat temu.
    Więcej informacji będzie dostępnych na stronie internetowej konferencji wkrótce.
  • Nagroda dla autora artykułu najlepiej opisującego zastosowanie Survey Quality Predictor (SQP) w wysokości 1000 Euro.
    Więcej informacji na stronie internetowej RECSM.
International Conference on Computational Social Science
8-11 czerwca 2015, Helsinki Dariusz Jażdżyk
2014-11-12 13:17:01
Konferencja będzie okazją do spotkania się naukowców z różnych dziedzin i do dyskusji nad kwestiami systemów społecznych oraz społecznej dynamiki, a także na temat analizy dużych zbiorów danych.
Zgłosić się na konferencję można internetowo poprzez stronę Easychair (www.easychair.org), numer wydarzenia to IC2S2. W ramach zgłoszenia wymagany jest rozszerzony abstrakt objętości maksymalnie 2 stron (A4).
Termin zgłoszeń upływa 15 listopada 2014
Stypendia doktoranckie w Manchesterze
Dariusz Jażdżyk
2014-11-12 08:10:38

Informujemy o możliwości ubiegania się o stypendia doktoranckie w zakresie Russian and East European Studies w School of Arts, Languages and Cultures na Uniwersytecie w Manchesterze.

Seminaria naukowe IEiAK UW
19 listopada 2014, Warszawa Dariusz Jażdżyk
2014-11-12 08:03:47

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza wszystkich zainteresowanych na wykład pt. Nadwiślańskie Urzecze – podwarszawski mikroregion.

Seminarium odbędzie się w środę, 19 listopada 2014, o godz. 10:30 na ul. Żurawiej 4 w sali 108

Wykład poprowadzi dr Łukasz Maurycy Stanaszek – antropolog i archeolog, absolwent Wydziału Historycznego UW, kierownik Pracowni Antropologicznej w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, popularyzator nauki, badacz i odkrywca nadwiślańskiego Urzecza, podwarszawskiego mikroregionu etnograficznego.

Kulturowe Analizy Patriotyzmu
17-18 listopada 2014, Gdańsk Dariusz Jażdżyk
2014-11-12 07:54:34

Zakład Antropologii Społecznej Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Gdańsku zapraszaja do wziecia udziału w konferencji naukowej zatytułowanej „Kulturowe analizy patriotyzmu”. Celem interdyscyplinarnej konferencji jest refleksja nad pojęciem i zjawiskiem patriotyzmu.


Spotkania z książką na APS – „Jak mit jednoczy Europę?”
19 listopada 2014, Warszawa Dariusz Jażdżyk
2014-11-12 07:46:45

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie zaprasza na spotkanie poświęcone dyskusji nad książką Piotra Toczyskiego „Jak mit jednoczy Europę?”

Spotkanie odbędzie się 19 listopada 2014 o godz. 15:30 Katedrrze Socjologii Kultury Instytutu Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej, ul. Szczęśliwicka 40, budynek C, Sala Senatu (II piętro). O książce mówić będą: prof. dr hab. Józef Niżnik, dr Zuzanna Bogumił. Spotkanie poprowadzi prof. dr hab. Elżbieta Tarkowska

Społeczne granice pracy. Przemiany w sferze pracy w XXI-wiecznym kapitalizmie
14-15 listopada 2014, Wrocław Dariusz Jażdżyk
2014-11-12 06:13:08

Sekcja Socjologii Pracy PTS oraz Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy Akademią Młodych Uczonych i Artystów przy Wrocławskim Centrum Akademickim wraz z Kołem Inicjatyw Społecznych Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego oraz oddziałem wrocławskim PTS zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji pt. „Społeczne granice pracy. Przemiany w sferze pracy w XXI wiecznym kapitalizmie”, która odbędzie się w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 14-15 listopada 2014. 

Celem konferencji jest dyskusja nad zmieniającym się znaczeniem ludzkiej pracy w kontekście przemian ekonomicznych, instytucjonalnych i kulturowych w sferze zatrudnienia w późno kapitalistycznych społeczeństwach. 

 

Gościem specjalnym konferencji będzie Prof. Guy Standing, autor wielu prac na temat przemian pracy i zatrudnienia w XXI wieku.

< Poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Następna >