Witamy na nowej stronie Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
SOCJOLOGIA: [słowo łacińsko - greckie], nauka o zjawiskach i procesach zachodzących w społeczeństwach ludzkich; zakres badanych faktów jest zmienny (początkowo była głównie teorią rozwoju społecznego i starała się ogarnąć całe życie społeczne, obecnie zajmuje się jedynie jego wybranymi aspektami) i zróżnicowany zależnie od przyjętej orientacji teoretycznej Nie można nie docenić roli, jaką w rozwoju polskiej socjologii odegrało Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Wbrew rozmaitym naciskom wywieranym na nie przez władzę, PTS wyróżniało się zawsze spośród innych towarzystw wysokim stopniem niezależności i autonomii. [cyt. za:] Jacek Tarkowski, "Nauki polityczne a socjologia: odmienne reakcje na kryzys", [w:] Socjologia świata polityki", t.1, Warszawa: ISP PAN, ss. 67-84.

Zmarł prof. Edmund Wnuk-Lipiński
Katarzyna M. Wyrzykowska
2015-01-05 21:25:23

 

Z ogromną przykrością żegnamy Profesora Edmunda Wnuka-Lipińskiego, wybitnego socjologa
i światłego obywatela, zasłużonego i niezmiernie cenionego członka Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.  Pamięć o Jego dokonaniach naukowych oraz działalności publicznej pozostanie
w pamięci pokoleń polskich socjologów jako przykład mądrej i zaangażowanej, twórczej socjologii.

 

Zarząd Główny PTS

Zmarł prof. Edmund Wnuk-Lipiński
Katarzyna M. Wyrzykowska
2015-01-05 21:24:15

 

Edmund Wnuk-Lipiński był porządnym człowiekiem, co zawsze jest bardzo ważne. Był osobiście dzielny, swój hart ducha pokazywał przez sposób w jaki radził sobie z nieszczęściami, które na niego spadły.

 

Był dobrym socjologiem, rzetelnym i trzeźwym w sądach, niepodatnym na teoretyczne egzaltacje. Za najważniejsze w jego dorobku uważam koncepcję dymorfizmu - dwójmyślenia - społecznego w okresie realnego socjalizmu oraz badania porównawcze nad elitami transformacji.

 

Był też socjologiem zaangażowanym publicznie czy może nawet politycznie, ale nie partyjnie. Pracował w zespole naukowego wsparcia w kampanii Solidarności  przed wyborami w czerwcu 1989 r., a po nich był szefem zespołu doradców socjologicznych Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. W takich historycznych momentach odpowiedzialny społecznie socjolog nie może stać z boku i Edmund Wnuk-Lipiński nie stał.

 

Był to człowiek konstruktywny, dobrze mu wychodziły rozmaite rzeczy, za które się brał. Dobrze zasłużył się w Polskim Towarzystwie Socjologicznym, w organizowaniu instytucji naukowych po 1989 r., był współtwórcą Instytutu Studiów Politycznych PAN i Collegium Civitas.

 

Był powszechnie lubiany.

 

Antoni Sułek (za PAP)

The Paradox of Paradox? Workshop on Contradictions, Ironies and Surprises in Law, Economy and Society
11-12 May 2015, Warsaw, Poland Katarzyna M. Wyrzykowska
2014-12-21 17:48:36

The Paradox of Paradox?

Workshop on Contradictions, Ironies and Surprises in Law, Economy and Society

 

Polish Sociological Association: Sociology of Law Section & Warsaw Department

11-12 May 2015 Warsaw

 

Sociology always showed a keen eye for the paradoxical and a theoretical taste for the ironic and counter-intuitive sequences of events. It explored more or less strong manifestations of these ranging from ironic and surprising outcomes of social action to apparent contradictory features of phenomena. It dealt with acknowledged and “instant classic” paradoxes in two steps: the satisfaction of discovering the surprising outcomes followed by a tendency to reveal the structural and cultural conditions which rendered the specific paradox less universal. In a similar vein, it moved from zooming in to zooming out in paradoxes and to showing how coping with tensions is constitutive, and even inherent, of social life. [...]


In response to a number of requests, we are glad to inform you that the deadline for sending the abstracts has been extended until 10 January 2015.


More information is available HERE

Spotkanie poświęcone współpracy naukowej Instytutu Biologii Doświadczalnej i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
9 grudnia 2014, Warszawa Dariusz Jażdżyk
2014-12-03 09:37:34

w dniu 9 grudnia 2014 r. w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN odbędzie się spotkanie poświęcone współpracy naukowej Instytutu Biologii Doświadczalnej i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz osiągnięć doktorantów. Moderatorem spotkania będzie prof. dr hab. Anna Grabowska – Dyrektor Interdyscyplinarnych Studiów Doktorskich SWPS. 

 

Poczucie tożsamości młodych Polaków na Białorusi, Ukrainie i w Republice Czeskiej
8 grudnia 2014, Wrocław Dariusz Jażdżyk
2014-12-03 09:35:15

Sekcja Socjologii Etniczności Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz
Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu zapraszają na wykład pt. 'Poczucie
tożsamości młodych Polaków na Białorusi, Ukrainie i w Republice Czeskiej'
który wygłosi dr hab. Barbara Grabowska (Uniwersytet Śląski).

Seminarium naukowe IEiAK UW.
10 grudnia 2014, Warszawa Dariusz Jażdżyk
2014-12-03 09:32:55

Na kolejnym seminarium dr Monika Baer wygłosi wykład pt. „Od „skłóconych sąsiadów” do „wspólnoty krytyków”. O relacjach między nauką i aktywizmem w polskiej antropologii.

Serminarium odbedzie się w środę, 10.12.2014 godz. 11:30, na ul. Żurawiej 4, sala 108

Konkurs Fundacji Dzieci Niczyje
Dariusz Jażdżyk
2014-12-03 09:28:30

Fundacja Dzieci Niczyje przeprowadza kolejną edycje konkursu na najlepsza pracę magisterską dotyczącą problematyki krzywdzenia dzieci. W załączniku są szczegóły konkursu.

Bardzo proszę o przekazanie informacji o konkursie potencjalnym zainteresowanym.

 

Więcej w załączniku.

Konferencja nt. społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej
4 grudnia 2014, Poznań Dariusz Jażdżyk
2014-12-03 09:25:27

Konferencja międzynarodowa, poświęcona tematyce społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej, pt. „The <<Next Step>> in the Development of Civil Society in Central and Eastern Europe?” odbędzie się dnia 4 grudnia 2014r., w siedzibie Instytutu Zachodniego w Poznaniu (ul. Mostowa 27).

 

Pierwsza sesja będzie tłumaczona symultanicznie.

 

Program w załączniku.

 

 

Spotkania z książką na APS – „Prześniona rewolucja”
3 grudnia 2014, Warszawa Dariusz Jażdżyk
2014-12-03 09:20:27

Serdecznie zapraszamy na spotkanie poświęcone dyskusji nad książką

Andrzeja Ledera

Prześniona rewolucja

Ćwiczenie z logiki historycznej

 

(Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2013)

Spotkanie odbędzie się 3 grudnia (środa) 2014 r.

o godz. 15.30

w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

ul. Szczęśliwicka 40, budynek C, Sala Senatu (II piętro)

O książce mówić będą:

dr hab. Anna Drabarek, prof. APS

dr hab. Bronisław Treger, prof. APS

Spotkanie poprowadzi prof. dr hab. Elżbieta Tarkowska

Organizator: Katedra Socjologii Kultury Instytutu Filozofii i Socjologii APS

Sympozjum Life-World, Intersubjectivity and Culture. Contemporary Dilemmas. In Memoriam Richard Grathoff
Sprawozdanie Dariusz Jażdżyk
2014-11-17 08:49:43

Sprawozdanie
z Sympozjum Life-World, Intersubjectivity and Culture. Contemporary Dilemmas. In Memoriam Richard Grathoff.

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, 25–26 września 2014 r.

< Poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Następna >