Witamy na nowej stronie Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
SOCJOLOGIA: [słowo łacińsko - greckie], nauka o zjawiskach i procesach zachodzących w społeczeństwach ludzkich; zakres badanych faktów jest zmienny (początkowo była głównie teorią rozwoju społecznego i starała się ogarnąć całe życie społeczne, obecnie zajmuje się jedynie jego wybranymi aspektami) i zróżnicowany zależnie od przyjętej orientacji teoretycznej Nie można nie docenić roli, jaką w rozwoju polskiej socjologii odegrało Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Wbrew rozmaitym naciskom wywieranym na nie przez władzę, PTS wyróżniało się zawsze spośród innych towarzystw wysokim stopniem niezależności i autonomii. [cyt. za:] Jacek Tarkowski, "Nauki polityczne a socjologia: odmienne reakcje na kryzys", [w:] Socjologia świata polityki", t.1, Warszawa: ISP PAN, ss. 67-84.

„Social Transformations”
Międzynarodowe interdyscyplinarne czasopismo Dariusz Jażdżyk
2014-09-22 01:50:21

W listopadzie 2014 r. ukaże się pierwszy numer nowego recenzowanego pisma „Social Transformations. Research on Precarisation and Social Inclusion”.

Conference „Gender, Culture & Migration”
6-7 marca 2015, Gdańsk Dariusz Jażdżyk
2014-09-22 01:36:22

The International Conference on Gender, Culture & Migration is a meeting organized under the auspices of Polish-Norwegian consortium PAR MIGRATION NAVIGATOR, coordinated by University of Gdańsk.

This conference is an annual event organized under the main theme of woman in culture that brings together researchers from multiple disciplines (psychology, sociology, gender studies) along with gender equality practitioners and policy makers, to consider how gender issues are represented worldwide. 

Konferencja „Niepełnosprawność. Praca. Rodzina.”
3 grudnia 2014, Warszawa Dariusz Jażdżyk
2014-09-22 01:23:23

Katedra Teorii i Metod Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii UKSW zaprasza do wzięcia udziału w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej – Praca socjalna w perspektywie XXI wieku. Tematem wiodącym pierwszej edycji konferencji będzie: Niepełnosprawność. Praca. Rodzina.

 

ISSA 2015 World Congress of Sociology of Sport
9-12 czerwca 2015, Paryż Dariusz Jażdżyk
2014-09-22 01:12:44

In June 9-12th, 2015, the International Sociology of Sport Association (ISSA) will celebrate its 50th anniversary. The theme of the conference is The Sociological Lens and the Wellbeing of Sport. This congress’ aim is to gather together sociologists of sport around the notion of wellbeing in order to exchange new thoughts and share work in this field.

VIII Ogólnopolski Zjazd Katedr ZZL
21-25 września 2015, Poznań Dariusz Jażdżyk
2014-09-22 00:59:48

VIII Ogólnopolski Zjazd Katedr Zarządzania Zasobami Ludzkimi odbędzie się w Poznaniu między 21 a 25 września 2015 r. Tematyka dotyczyć będzie specyfiki zarządzania ludźmi w organizacjach publicznych i pozarządowych. W ramach zjazdu organizowana będzie sesja poświęcona przemianom ról zawodowych i środowisk zawodowych pracowników sektora publicznego i organizacji non-profit. Do udziału w sesji i zgłaszania tematów referatów zapraszam przedstawicieli nauk o zarządzaniu, socjologów oraz osoby pracujące w organizacjach non-profit. Termin nadsyłania abstraktów został przedłużony do końca października.

 

Sympozjum dedykowane prof. Richardowi Grathoffowi
25-26 września 2014, Warszawa Dariusz Jażdżyk
2014-09-04 03:26:08

Serdecznie zapraszamy na sympozjum poświęcone pamięci prof. Richarda Grathoffa, które odbędzie się w dniach 25-26 września br. w Warszawie.

 

V Ogólnopolską Konferencję Metodologiczną Medioznawców
20-21 listopada 2014, Warszawa Dariusz Jażdżyk
2014-09-04 02:48:41

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń na V Ogólnopolską Konferencję Metodologiczną Medioznawców pt. „Internetowość  mediów masowych w czasach mediamorfoz, cyfryzacji i konwergencji - nowa  ekologia mediów” – został przesuniety z 15 września na 30 września br.

Przypominamy zarazem, iż pozostały ostatnie miejsca w sekcjach warsztatów metodologicznych – analizy sekwencyjnej oraz analizy konwersacyjnej. Kto pierwszy ten lepszy.

Konferencja „Kultura pokoju, zagrożenia czy strachu? …”
7-8 listopada 2014, Wrocław Dariusz Jażdżyk
2014-09-04 02:40:49

Zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Kultura pokoju, zagrożenia czy strachu? Kulturowe trendy w Europie w 100 rocznicę wybuchu I wojny światowej”, która odbędzie się w dniach 7-8 listopada 2014 (piątek-sobota) we Wrocławiu. 100 rocznica wybuchu I wojny światowej, która przypada w tym roku, 70 rocznica zakończenia II wojny światowej w 2015 roku oraz rosnące poparcie dla tendencji nacjonalistycznych w Europie, to pretekst dla krytycznej refleksji socjologicznej na temat konfliktów zbrojnych, „kultury strachu” oraz ideologii „bezpieczeństwa”.

Konferencja Bridging the Divides
3 listopada 2014, Warszawa Dariusz Jażdżyk
2014-09-04 02:40:12

Bridging the Divides – International conference on faith-based reconciliation and peacebuilding commemorating the 30th anniversary of Reconciliatio et paenitentia by St. John Paul II and the Year of Jan Karski.

Konferencja The “next step” in the development…
4-5 December 2014, Poznań (deadline extended to 30 September) Dariusz Jażdżyk
2014-09-04 02:25:04

The Poznan branch of Polish Sociological Association, The Institute for Western Affairs and the Institute of Sociology at Adam Mickiewicz University invites applications for the conference:

The “next step” in the development of the civil society in Central and Eastern Europe?

to be held at the Institute for Western Affairs, Poznań, Poland, 4-5 December 2014. 

 

Deadline to submit proposals/abstracts: 31 August 2014 30 September 2014


< Poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Następna >