Witamy na nowej stronie Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
SOCJOLOGIA: [słowo łacińsko - greckie], nauka o zjawiskach i procesach zachodzących w społeczeństwach ludzkich; zakres badanych faktów jest zmienny (początkowo była głównie teorią rozwoju społecznego i starała się ogarnąć całe życie społeczne, obecnie zajmuje się jedynie jego wybranymi aspektami) i zróżnicowany zależnie od przyjętej orientacji teoretycznej Nie można nie docenić roli, jaką w rozwoju polskiej socjologii odegrało Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Wbrew rozmaitym naciskom wywieranym na nie przez władzę, PTS wyróżniało się zawsze spośród innych towarzystw wysokim stopniem niezależności i autonomii. [cyt. za:] Jacek Tarkowski, "Nauki polityczne a socjologia: odmienne reakcje na kryzys", [w:] Socjologia świata polityki", t.1, Warszawa: ISP PAN, ss. 67-84.

Etyka w antropologicznych i socjologicznych badaniach jakościowych (sympozjum SAS PTS)
25-27 wrzesień 2014, Opole Katarzyna M. Wyrzykowska
2014-04-17 09:25:02

Na tegoroczne sympozjum wrześniowe zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane rozwijaniem etycznego wymiaru badań antropologicznych i socjologicznych. Nie chcemy przy tym zatrzymywać się na tworzeniu ogólnych modeli i postulatów, lecz raczej potraktować temat etyki jako przedmiot pogłębionych refleksji, prowadzonej w oparciu o przypadki konkretnych badań terenowych i trudnych do rozwiązania dylematów etycznych. Pomysłodawczynią tematu sympozjum jest Ewa Nowicka.

 

Zgłoszenia do 10 czerwca

 

WWW

Transgraniczność w perspektywie socjologicznej
22-24 października 2014, Zielona Góra Katarzyna M. Wyrzykowska
2014-04-17 09:07:45

Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego wraz z Lubuskim Towarzystwem Naukowym oraz Zielonogórskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w dniach 22-24 października 2014 r. organizują międzynarodową konferencję „Transgraniczność w perspektywie socjologicznej IX. Pogranicza i centra współczesnej Europy”.

Zgłoszenia do 30 maja 2014 r.

ZAPROSZENIE

KARTA ZGŁOSZENIA

Oddział Wrocławski PTS zaprasza: 50 twarzy gender
15 maja 2014, Wrocław Katarzyna M. Wyrzykowska
2014-04-17 09:01:28

Koło Naukowe Studentów Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego i Polskie Towarzystwo Socjologiczne o. Wrocław we współpracy z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają wszystkich studentów i doktorantów na organizowaną w ramach tegorocznych Dni Socjologa konferencję pod hasłem 50 twarzy gender, która odbędzie się 15 maja 2014 roku.

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń to: 25 kwietnia

ZAPROSZENIE

 

KONKURS NA STANOWISKO REDAKTORA NACZELNEGO POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW
Katarzyna M. Wyrzykowska
2014-04-01 15:48:20

Wobec upływu kadencji obecnej redakcji Polish Sociological Review (PSR) Zarząd Główny PTS powoła w trybie otwartego konkursu nowego redaktora naczelnego tego kwartalnika PTS.

Składanie ofert przedłużono do 30 kwietnia 2014

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ

Współczesne ruchy społeczne a społeczeństwo obywatelskie
27 maja 2014, Szczecin Katarzyna M. Wyrzykowska
2014-04-17 09:16:16

Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową "Współczesne ruchy społeczne a społeczeństwo obywatelskie", która odbędzie się w dniu 27 maja 2014 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie.

 

Zgłoszenia do 30 kwietnia 2014 r.

 

WWW

25 YEARS AFTER THE COMMUNISM: EAST AND WEST OF EUROPE IN SEARCH OF SOLIDARITY
16-18 OCTOBER 2014, Gdańsk, Poland Katarzyna M. Wyrzykowska
2014-04-17 09:12:32

Zarząd Oddziału Gdańskiego PTS zaprasza na konferencję 25 YEARS AFTER THE COMMUNISM: EAST AND WEST OF EUROPE IN SEARCH OF SOLIDARITY. MID-TERM CONFERENCE OF ESA RN 36

GDAŃSK, 16-18 października 2014

 

Zgłoszenia do 30 kwietnia

 

WWW

From Diffusion of Practices to Practices of Diffusion
12-13 maja 2014, Warszawa Katarzyna M. Wyrzykowska
2014-04-17 09:11:50

From Diffusion of Practices to Practices of Diffusion.

Workshop on the Circulation of Ideas, Procedures and Regulations

in Culture, Law and Economy Warsaw, 12-13 May 2014

 

 


 

Organizing Institutions:

Polish Sociological Association: Sociology of Law Section & Warsaw Department

Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw: Institute of Sociology

University of Warsaw: Institute of Applied Social Sciences

 

Updated program: To download program click here.

 

Konkurs na esej
Katarzyna M. Wyrzykowska
2014-04-17 09:09:31

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski, wywodzący się historycznie z kierowanego przez prof. Marię Ossowską Zakładu Historii i Teorii Moralności, w 40 rocznicę śmierci Pani Profesor (1896-1974) ogłasza konkurs na esej na temat:

Czy kategorie wypracowane przez Marię Ossowską mogą pomóc – i jak - w analizie dyskursu etycznego w Polsce współczesnej?

Spodziewana objętość eseju między 20 000 a 40 000 znaków ze spacjami. Do udziału w konkursie zapraszamy aktualnych uczestników studiów doktoranckich. Prosimy przesyłać na adres Instytutu lub składać w sekretariacie Dyrekcji ISNS Nowy Świat 69, p 116. Warszawa do 13 sierpnia 2014 roku prace w języku polskim opatrzone godłem wraz z zaklejoną i również oznaczoną godłem kopertą zawierającą dane imienne i adres autorki/autora. Ogłoszenie wyników nastąpi we wrześniu 2014 r. Autor/autorka zwycięskiej pracy otrzyma dyplom oraz 1000 zł, jury może wyróżnić pozostałych uczestników nagrodami po 500 zł.

Zastrzegamy sobie prawo pierwodruku nagrodzonych prac w instytutowym czasopiśmie Societas/Communitas. Jury zastrzega sobie prawo nie przyznania żadnej nagrody.

W skład jury wejdą Profesorowie K.Kiciński, J.Kurczewski i M.Król.

 

WWW

Localities through Mobility. Cultures of Motorway in Contemporary Europe
11-12 June 2014, Poznań, Poland Katarzyna M. Wyrzykowska
2014-04-17 08:57:20

Section of Contemporary Cultural Studies in the Department of Ethnology and Cultural Anthropology at Adam Mickiewicz University in Poznań (Poland) announces call for papers for international, interdisciplinary conference entitled 'Localities through Mobility. Cultures of Motorway in Contemporary Europe'. The conference will be held on 11-12 June 2014 in Poznań (Poland).

 

Proposals should be submitted by 30 April 2014.

WWW

Sieć pamięci. Cyfrowe postaci pamięci społecznej
3 - 4 czerwca 2014, Kraków Katarzyna M. Wyrzykowska
2014-04-17 08:54:36

Katedra Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, wraz z Instytutem Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Katedrą Socjologii i Pracy Socjalnej Narodowego Uniwersytetu Politechnika Lwowska we Lwowie organizują w dniach 3 – 4 czerwca 2014 roku konferencję pt. Sieć pamięci. Cyfrowe postaci pamięci społecznej. Jej celem jest dyskusja nad sposobami i kierunkami upamiętniania przeszłości w Internecie.

Zgłoszenia przedłużono do 25 kwietnia


WWW

< Poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Następna >