Witamy na nowej stronie Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
SOCJOLOGIA: [słowo łacińsko - greckie], nauka o zjawiskach i procesach zachodzących w społeczeństwach ludzkich; zakres badanych faktów jest zmienny (początkowo była głównie teorią rozwoju społecznego i starała się ogarnąć całe życie społeczne, obecnie zajmuje się jedynie jego wybranymi aspektami) i zróżnicowany zależnie od przyjętej orientacji teoretycznej Nie można nie docenić roli, jaką w rozwoju polskiej socjologii odegrało Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Wbrew rozmaitym naciskom wywieranym na nie przez władzę, PTS wyróżniało się zawsze spośród innych towarzystw wysokim stopniem niezależności i autonomii. [cyt. za:] Jacek Tarkowski, "Nauki polityczne a socjologia: odmienne reakcje na kryzys", [w:] Socjologia świata polityki", t.1, Warszawa: ISP PAN, ss. 67-84.

The Paradox of Paradox? Workshop on Contradictions, Ironies and Surprises in Law, Economy and Society
11-12 May 2015, Warsaw, Poland Katarzyna M. Wyrzykowska
2014-12-21 17:48:36

The Paradox of Paradox?

Workshop on Contradictions, Ironies and Surprises in Law, Economy and Society

 

Polish Sociological Association: Sociology of Law Section & Warsaw Department

11-12 May 2015 Warsaw

 

Sociology always showed a keen eye for the paradoxical and a theoretical taste for the ironic and counter-intuitive sequences of events. It explored more or less strong manifestations of these ranging from ironic and surprising outcomes of social action to apparent contradictory features of phenomena. It dealt with acknowledged and “instant classic” paradoxes in two steps: the satisfaction of discovering the surprising outcomes followed by a tendency to reveal the structural and cultural conditions which rendered the specific paradox less universal. In a similar vein, it moved from zooming in to zooming out in paradoxes and to showing how coping with tensions is constitutive, and even inherent, of social life. [...]


In response to a number of requests, we are glad to inform you that the deadline for sending the abstracts has been extended until 10 January 2015.


More information is available HERE

Promocja książki „Zagubiona tożsamość? Analiza porównawcza sektora pozarządowego w Polsce i w Stanach Zjednoczonych”
16 grudnia 2014, Warszawa Dariusz Jażdżyk
2014-12-15 20:45:31

16 grudnia 2014 r. odbędzie się promocja książki Agnieszki Rymszy, eksperta Instytutu Spraw Publicznych, pt. „Zagubiona tożsamość? Analiza porównawcza sektora pozarządowego w Polsce i w Stanach Zjednoczonych”, wydanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach serii: Biblioteka Pożytku Publicznego. Spotkanie odbędzie się w dn. 16 grudnia 2014 r. (wtorek) o g. 10.30 w ramach posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5, sala im. A. Bączkowskiego).

Spotkanie potrwa ok. godziny. Będzie się składało z prezentacji książki oraz dyskusji na temat jej głównych tez. Po spotkaniu będzie można otrzymać egzemplarz książki, na życzenie z dedykacją Autorki.

 

Spotkanie poświęcone współpracy naukowej Instytutu Biologii Doświadczalnej i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
9 grudnia 2014, Warszawa Dariusz Jażdżyk
2014-12-03 09:37:34

w dniu 9 grudnia 2014 r. w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN odbędzie się spotkanie poświęcone współpracy naukowej Instytutu Biologii Doświadczalnej i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz osiągnięć doktorantów. Moderatorem spotkania będzie prof. dr hab. Anna Grabowska – Dyrektor Interdyscyplinarnych Studiów Doktorskich SWPS. 

 

Poczucie tożsamości młodych Polaków na Białorusi, Ukrainie i w Republice Czeskiej
8 grudnia 2014, Wrocław Dariusz Jażdżyk
2014-12-03 09:35:15

Sekcja Socjologii Etniczności Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz
Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu zapraszają na wykład pt. 'Poczucie
tożsamości młodych Polaków na Białorusi, Ukrainie i w Republice Czeskiej'
który wygłosi dr hab. Barbara Grabowska (Uniwersytet Śląski).

Seminarium naukowe IEiAK UW.
10 grudnia 2014, Warszawa Dariusz Jażdżyk
2014-12-03 09:32:55

Na kolejnym seminarium dr Monika Baer wygłosi wykład pt. „Od „skłóconych sąsiadów” do „wspólnoty krytyków”. O relacjach między nauką i aktywizmem w polskiej antropologii.

Serminarium odbedzie się w środę, 10.12.2014 godz. 11:30, na ul. Żurawiej 4, sala 108

Konkurs Fundacji Dzieci Niczyje
Dariusz Jażdżyk
2014-12-03 09:28:30

Fundacja Dzieci Niczyje przeprowadza kolejną edycje konkursu na najlepsza pracę magisterską dotyczącą problematyki krzywdzenia dzieci. W załączniku są szczegóły konkursu.

Bardzo proszę o przekazanie informacji o konkursie potencjalnym zainteresowanym.

 

Więcej w załączniku.

Konferencja nt. społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej
4 grudnia 2014, Poznań Dariusz Jażdżyk
2014-12-03 09:25:27

Konferencja międzynarodowa, poświęcona tematyce społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej, pt. „The <<Next Step>> in the Development of Civil Society in Central and Eastern Europe?” odbędzie się dnia 4 grudnia 2014r., w siedzibie Instytutu Zachodniego w Poznaniu (ul. Mostowa 27).

 

Pierwsza sesja będzie tłumaczona symultanicznie.

 

Program w załączniku.

 

 

Spotkania z książką na APS – „Prześniona rewolucja”
3 grudnia 2014, Warszawa Dariusz Jażdżyk
2014-12-03 09:20:27

Serdecznie zapraszamy na spotkanie poświęcone dyskusji nad książką

Andrzeja Ledera

Prześniona rewolucja

Ćwiczenie z logiki historycznej

 

(Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2013)

Spotkanie odbędzie się 3 grudnia (środa) 2014 r.

o godz. 15.30

w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

ul. Szczęśliwicka 40, budynek C, Sala Senatu (II piętro)

O książce mówić będą:

dr hab. Anna Drabarek, prof. APS

dr hab. Bronisław Treger, prof. APS

Spotkanie poprowadzi prof. dr hab. Elżbieta Tarkowska

Organizator: Katedra Socjologii Kultury Instytutu Filozofii i Socjologii APS

Sympozjum Life-World, Intersubjectivity and Culture. Contemporary Dilemmas. In Memoriam Richard Grathoff
Sprawozdanie Dariusz Jażdżyk
2014-11-17 08:49:43

Sprawozdanie
z Sympozjum Life-World, Intersubjectivity and Culture. Contemporary Dilemmas. In Memoriam Richard Grathoff.

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, 25–26 września 2014 r.

Paradoks zgodności z prawem w Polsce: Nieoczekiwany skutek czy perwersja prawa?
21 listopada 2014, Warszawa Dariusz Jażdżyk
2014-11-14 18:48:21

Oddział Warszawski oraz Sekcja Socjologii Prawa PTS zapraszają na spotkanie pt. „Paradoks zgodności z prawem w Polsce: Nieoczekiwany skutek czy perwersja prawa?”

Celem spotkania jest omówienie strukturalnych, instytucjonalnych oraz kulturowych uwarunkowań, które wspierają bądź hamują powstawanie takich oraz podobnych mechanizmów w Polsce. Kolejnym celem jest wskazanie, w jakich domenach prawnych i społeczno-gospodarczych mamy większe szanse spotkać się z tymi paradoksami. Chcemy również uzyskać odpowiedź na pytanie, czy zasadne jest uznawanie tych zjawisk za paradoksalne? Może są one po prostu normalnym elementem procesów podlegających regulacji prawnej?

< Poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Następna >