Witamy na nowej stronie Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
SOCJOLOGIA: [słowo łacińsko - greckie], nauka o zjawiskach i procesach zachodzących w społeczeństwach ludzkich; zakres badanych faktów jest zmienny (początkowo była głównie teorią rozwoju społecznego i starała się ogarnąć całe życie społeczne, obecnie zajmuje się jedynie jego wybranymi aspektami) i zróżnicowany zależnie od przyjętej orientacji teoretycznej Nie można nie docenić roli, jaką w rozwoju polskiej socjologii odegrało Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Wbrew rozmaitym naciskom wywieranym na nie przez władzę, PTS wyróżniało się zawsze spośród innych towarzystw wysokim stopniem niezależności i autonomii. [cyt. za:] Jacek Tarkowski, "Nauki polityczne a socjologia: odmienne reakcje na kryzys", [w:] Socjologia świata polityki", t.1, Warszawa: ISP PAN, ss. 67-84.

Oddział Warszawski PTS zaprasza: Gry wideo i kultura grania w perspektywie nauk społecznych – najnowsze trendy w badaniach
4 grudnia 2015, Warszawa Katarzyna M. Wyrzykowska
2015-11-26 13:46:21

Oddział Warszawski PTS zaprasza na spotkanie: Gry wideo i kultura grania w perspektywie nauk społecznych – najnowsze trendy w badaniach.

 

 

W spotkaniu udział wezmą:

dr hab. Mirosław Filiciak, prof. USWPS (IK USWPS)

dr hab. Piotr Sitarski, prof. UŁ (KMiKA UŁ)

dr Maria B. Garda (ZME UŁ)

 

Prowadzenie: Paweł Maranowski (ISP PAN)

 

4 grudnia (piątek), godz. 17:30, Pałac Staszica (ul. Nowy Świat 72), sala 242.

 

ZAPROSZENIE

FACEBOOK 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego po terrorystycznych atakach na Paryż
PTS admin
2015-11-20 17:58:29

Drodzy Koledzy i Przyjaciele,

 

Terrorystyczny atak na Paryż był atakiem na najważniejsze wartości liberalne oraz prawa obywatelskie, których kolebką jest Francja. Łączymy się z Wami w głębokim smutku oraz przesyłamy wyrazy solidarności.

 

Zarząd Główny,

Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

============================================================ 

Chers Collègues et Amis,

 

les attentats à Paris ont visé les valeurs les plus essentielles de la démocratie libérale et les droits citoyens dont la France est le berceau.

Nous partageons avec vous une profonde tristesse et exprimons notre solidarité dans ces moments douloureux.

Avec nos salutations confraternelles,

 

Bureau de Polskie Towarzystwo Socjologiczne

 

(tł. Małgorzata Melchior)

XVI OGÓLNOPOLSKI ZJAZD SOCJOLOGICZNY
14-17 września 2016 r. PTS admin
2015-11-12 11:05:14

W dniach 14-17 września 2016 roku w Gdańsku odbędzie się XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny.

 

Obradom Zjazdu  przyświecać będzie hasło „Solidarność w czasach nieufności”.

 

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ.

 

Oficjalna strona WWW XVI Zjazdu

 

Oficjalny profil XVI Zjazdu na Facebooku

Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w sprawie uchodźców
PTS admin
2015-10-05 11:04:37

Środowisko socjologiczne z niepokojem obserwuje ton i treść wypowiedzi kwestionujących powinność przyjęcia przez Unię Europejską uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Odmawiając uchodźcom schronienia zaprzeczamy swojemu człowieczeństwu. Nikt nie jest bardziej wykluczony społecznie niż uchodźca, a migracja przymusowa to jedna z największych tragedii, jakie mogą spotkać człowieka. Dlatego mamy moralny obowiązek pomocy uchodźcom. Skuteczność tej pomocy zależy od tego, jak my – jako społeczeństwo przyjmujące uchodźców – zdefiniujemy zaistniałą sytuację.

 

Migracje ludności, których konsekwencją jest kontakt społeczności o różnych kulturach, językach i wyznaniach towarzyszą ludzkości od zarania dziejów. Studia nad migracjami i ich skutkami, zarówno dla samych migrantów, jak i społeczeństw z których pochodzą i do których przybywają, są ważną częścią dorobku polskiej myśli socjologicznej. Wystarczy tu wspomnieć choćby badania Floriana Znanieckiego, ojca polskiej socjologii, uczonego światowej rangi, który wraz Amerykaninem Williamem I. Thomasem napisał w latach dwudziestych XX wieku pięciotomowe dzieło „Chłop polski w Europie i Ameryce” – analizę migracji z Polski za ocean – należącą dziś do klasyki nauk społecznych. Wybitnym dziełem są także napisane samodzielnie przez Znanieckiego późniejsze „Studia nad antagonizmem do obcych”. Uważamy, że przyjęcie uchodźców to nie tylko nasz moralny i polityczny obowiązek. Otwarcie się na przybyszy może być również korzystne z powodów demograficznych, społecznych i ekonomicznych. Jest także szansą na wzbogacenie kultury naszego społeczeństwa, unikalnie jednorodnego od czasu II wojny światowej, o nowe wzory i wartości.

 

Środowisko socjologiczne świadome jest obaw jakie żywi polskie społeczeństwo i tego, jak istotne znaczenie ma przebieg procesów adaptacji i integracji migrantów. Przyjęcie uchodźców to poważny problem społeczny, którego nie da się rozwiązać jedynie metodami administracyjnymi. Rozwiązania czysto technokratyczne, bez ich społecznej legitymizacji, tego problemu nie załatwią i decydenci powinni mieć to na uwadze. Potrzebna jest racjonalna i demokratyczna debata. Nie może ona odbywać się głównie na wiecach i w tabloidach. Wzywamy osoby publiczne do rezygnacji z mowy nienawiści i demagogii w debacie publicznej dotyczącej uchodźców. Rozbudzona fala ksenofobii i pogardy dla innych może przynieść tragiczne skutki.

 

Oczekujemy od władz podjęcia działań ułatwiających przyjęcie uchodźców przez społeczeństwo polskie.

 

Zarząd Główny PTS

The Invisible Hand in Law, Economy and Culture
9-10 May 2016, Warsaw, Poland Katarzyna M. Wyrzykowska
2015-06-25 19:17:53

 

The Invisible Hand in Law, Economy and Culture. Workshop on Spontaneous Order, Mechanisms and Unintended Consequences

9-10 May 2016, Warsaw

 

 

 

Deadline for submitting paper proposals: 15 December 2015

 

Polish Sociological Association: Sociology of Law Section & Warsaw Department

Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw: Institute of Sociology 

 

More information is available HERE

Oddział Warszawski PTS zaprasza: Emocje w podróży: wokół książki Andrzeja Stasiuka Wschód
19 listopada 2015, Warszawa Katarzyna M. Wyrzykowska
2015-11-20 10:48:57

Oddział Warszawski PTS zaprasza na spotkanie pt. "Emocje w podróży: wokół książki "Wschód" Andrzeja Stasiuka".

 

Goście:
prof. dr hab. Anna Wieczorkiewicz (IEiAK UW)
dr hab. Wojciech Pawlik, prof. UW (ISNS UW)
dr Anna Horolets (IFSiD UG) 

Prowadzenie: dr Marta Cobel-Tokarska (IFiS APS), dr Tatiana Kanasz (IFiS APS).


19 listopada (czwartek), godz. 17:00, Pałac Staszica (ul. Nowy Świat 72), sala 242.

 

Harmonization: Newsletter on Survey Data Harmonization in the Social Sciences
Volume 1, Issue 2, Fall 2015 PTS admin
2015-11-18 23:43:06

Zapraszamy do zapoznania się z newsletterem: Harmonization: Newsletter on Survey Data Harmonization in the Social Sciences, który znajduje się w poniższym załączniku.

The first issue is available at: consirt.osu.edu/newsletter

To subscribe to next issues of the newsletter, please use this link:

http://dataharmonization.org/newsletter/subscribe/

VI Edycja konkursu fotograficznego Przeglądu Socjologii Jakościowej na najlepsze zdjęcie lub foto-esej/foto-reportaż socjologiczny roku
PTS admin
2015-11-18 23:19:31

W imieniu organizatora zapraszamy do wzięcia udziału w VI edycji konkursu na najlepsze zdjęcie lub foto-esej/foto-reportaż socjologiczny roku 2015.

W konkursie może wziąć udział każdy badacz społeczny (bądź student) prowadzący aktualnie badania jakościowe i wykorzystujący (choćby w celach ilustracyjnych) dane wizualne w tych badaniach. Zdjęcia, wraz z tytułem lub w przypadku eseju minimum 2 zdjęcia, powinny być nadesłane w formie elektronicznej na adres: psj.konkurs@gmail.com. Ostateczny termin nadsyłania prac to 31.01.2016 r.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronach PSJ:

http://przegladsocjologiijakosciowej.org/konkurs_foto_pl_edycja_biezaca.php

Call for Papers - Religion and non-Religion in Contemporary Societes - Theoretical, Empirical and Methodological Challenges for Research in Central and Eastern Europe and Beyond
Update PTS admin
2015-11-18 21:08:25

W imieniu organizatorów międzynarodowej konferencji:

RELIGION AND NON-RELIGION IN CONTEMPORARY SOCIETIES -

Theoretical, Empirical and Methodological Challenges for Research in Central

and Eastern Europe and Beyond,

która odbędzie się w 21-24 kwietnia 2016 r. w Zadar, w Chorwacji

informujemy o przesunięciu daty końcowej nadsyłania abstraktów do dnia 25 listopada 2015 r.

W poniższym załączniku znajdują się szczegóły dotyczące tego wydarzenia.

Moving Cities: Contested Views on Urban Life
Call for Papers PTS admin
2015-11-15 20:48:52

Moving Cities: Contested Views on Urban Life 

 

European Sociological Association Research Network 37 - Urban Sociology - Midterm Conference 

 

Jagiellonian University, Krakow, Poland 

 

June, 29th- July, 1st, 2016 

 

http://esarn37.hypotheses.org/ https://www.facebook.com/esarn37

 


Abstract submission: November 5th, 2015 - December 15th, 2015 to 
esamovingcities@gmail.com 

< Poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Następna >