Witamy na nowej stronie Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
SOCJOLOGIA: [słowo łacińsko - greckie], nauka o zjawiskach i procesach zachodzących w społeczeństwach ludzkich; zakres badanych faktów jest zmienny (początkowo była głównie teorią rozwoju społecznego i starała się ogarnąć całe życie społeczne, obecnie zajmuje się jedynie jego wybranymi aspektami) i zróżnicowany zależnie od przyjętej orientacji teoretycznej Nie można nie docenić roli, jaką w rozwoju polskiej socjologii odegrało Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Wbrew rozmaitym naciskom wywieranym na nie przez władzę, PTS wyróżniało się zawsze spośród innych towarzystw wysokim stopniem niezależności i autonomii. [cyt. za:] Jacek Tarkowski, "Nauki polityczne a socjologia: odmienne reakcje na kryzys", [w:] Socjologia świata polityki", t.1, Warszawa: ISP PAN, ss. 67-84.

Oddział Warszawski PTS zaprasza: Polityka wobec starzejącego się społeczeństwa
24 kwietnia 2014, Warszawa Katarzyna M. Wyrzykowska
2014-04-22 12:52:16

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego zaprasza na spotkanie: Polityka wobec starzejącego się społeczeństwa

 

Zaproszeni goście:
dr Paweł Kubicki (SGH): założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce i ryzyko związane z koncepcją aktywnego starzenia się.
dr Joanna Zalewska (APS): komercjalizacja usług dla osób starszych
dr Mariola Racław (ISNS UW): opieka nieformalna dla osób starszych
dr Łukasz Krzyżowski (AGH) - opieka nad osobami starszymi w kontekście migracji zarobkowych ich dorosłych dzieci


prof. Janusz Mucha (AGH) komentarz do wygłoszonych prezentacji oraz podsumowanie debaty


Prowadzenie: dr Iwona Zielińska (APS)

Ponadto w spotkaniu wezmą udział przedstawiciele organizacji pozarządowych (SSW) zajmujące się realizacją europejskich projektów mających na celu poprawę jakości życia seniorów.

 

24 kwietnia, godz. 15.00, s. 242, Pałac Staszica

 

FACEBOOK

Etyka w antropologicznych i socjologicznych badaniach jakościowych (sympozjum SAS PTS)
25-27 wrzesień 2014, Opole Katarzyna M. Wyrzykowska
2014-04-17 09:25:02

Na tegoroczne sympozjum wrześniowe zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane rozwijaniem etycznego wymiaru badań antropologicznych i socjologicznych. Nie chcemy przy tym zatrzymywać się na tworzeniu ogólnych modeli i postulatów, lecz raczej potraktować temat etyki jako przedmiot pogłębionych refleksji, prowadzonej w oparciu o przypadki konkretnych badań terenowych i trudnych do rozwiązania dylematów etycznych. Pomysłodawczynią tematu sympozjum jest Ewa Nowicka.

 

Zgłoszenia do 10 czerwca

 

WWW

Transgraniczność w perspektywie socjologicznej
22-24 października 2014, Zielona Góra Katarzyna M. Wyrzykowska
2014-04-17 09:07:45

Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego wraz z Lubuskim Towarzystwem Naukowym oraz Zielonogórskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w dniach 22-24 października 2014 r. organizują międzynarodową konferencję „Transgraniczność w perspektywie socjologicznej IX. Pogranicza i centra współczesnej Europy”.

Zgłoszenia do 30 maja 2014 r.

ZAPROSZENIE

KARTA ZGŁOSZENIA

Oddział Wrocławski PTS zaprasza: 50 twarzy gender
15 maja 2014, Wrocław Katarzyna M. Wyrzykowska
2014-04-17 09:01:28

Koło Naukowe Studentów Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego i Polskie Towarzystwo Socjologiczne o. Wrocław we współpracy z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają wszystkich studentów i doktorantów na organizowaną w ramach tegorocznych Dni Socjologa konferencję pod hasłem 50 twarzy gender, która odbędzie się 15 maja 2014 roku.

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń to: 25 kwietnia

ZAPROSZENIE

 

KONKURS NA STANOWISKO REDAKTORA NACZELNEGO POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW
Katarzyna M. Wyrzykowska
2014-04-01 15:48:20

Wobec upływu kadencji obecnej redakcji Polish Sociological Review (PSR) Zarząd Główny PTS powoła w trybie otwartego konkursu nowego redaktora naczelnego tego kwartalnika PTS.

Składanie ofert przedłużono do 30 kwietnia 2014

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ

Teoretyczne i metodologiczne problemy badań tekstów pisanych
6-7 listopada 2014, Łódź Katarzyna M. Wyrzykowska
2014-04-22 13:04:06

Sekcja Metodologii Badań Społecznych Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Zakład Socjologii Edukacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Katedra Metod  i Technik Badań Społecznych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego

zapraszają do udziału

w ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji pt. Teoretyczne i metodologiczne problemy badań tekstów pisanych,

pierwszej z cyklu Rzeczywistości kulturowe i teksty pisane, która odbędzie się w dniach 6-7 listopada w Łodzi.

 

Zgłoszenia do 31 maja

 

ZAPROSZENIE

Współczesne ruchy społeczne a społeczeństwo obywatelskie
27 maja 2014, Szczecin Katarzyna M. Wyrzykowska
2014-04-17 09:16:16

Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową "Współczesne ruchy społeczne a społeczeństwo obywatelskie", która odbędzie się w dniu 27 maja 2014 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie.

 

Zgłoszenia do 30 kwietnia 2014 r.

 

WWW

25 YEARS AFTER THE COMMUNISM: EAST AND WEST OF EUROPE IN SEARCH OF SOLIDARITY
16-18 OCTOBER 2014, Gdańsk, Poland Katarzyna M. Wyrzykowska
2014-04-17 09:12:32

Zarząd Oddziału Gdańskiego PTS zaprasza na konferencję 25 YEARS AFTER THE COMMUNISM: EAST AND WEST OF EUROPE IN SEARCH OF SOLIDARITY. MID-TERM CONFERENCE OF ESA RN 36

GDAŃSK, 16-18 października 2014

 

Zgłoszenia do 30 kwietnia

 

WWW

From Diffusion of Practices to Practices of Diffusion
12-13 maja 2014, Warszawa Katarzyna M. Wyrzykowska
2014-04-17 09:11:50

From Diffusion of Practices to Practices of Diffusion.

Workshop on the Circulation of Ideas, Procedures and Regulations

in Culture, Law and Economy Warsaw, 12-13 May 2014

 

 


 

Organizing Institutions:

Polish Sociological Association: Sociology of Law Section & Warsaw Department

Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw: Institute of Sociology

University of Warsaw: Institute of Applied Social Sciences

 

Updated program: To download program click here.

 

Konkurs na esej
Katarzyna M. Wyrzykowska
2014-04-17 09:09:31

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski, wywodzący się historycznie z kierowanego przez prof. Marię Ossowską Zakładu Historii i Teorii Moralności, w 40 rocznicę śmierci Pani Profesor (1896-1974) ogłasza konkurs na esej na temat:

Czy kategorie wypracowane przez Marię Ossowską mogą pomóc – i jak - w analizie dyskursu etycznego w Polsce współczesnej?

Spodziewana objętość eseju między 20 000 a 40 000 znaków ze spacjami. Do udziału w konkursie zapraszamy aktualnych uczestników studiów doktoranckich. Prosimy przesyłać na adres Instytutu lub składać w sekretariacie Dyrekcji ISNS Nowy Świat 69, p 116. Warszawa do 13 sierpnia 2014 roku prace w języku polskim opatrzone godłem wraz z zaklejoną i również oznaczoną godłem kopertą zawierającą dane imienne i adres autorki/autora. Ogłoszenie wyników nastąpi we wrześniu 2014 r. Autor/autorka zwycięskiej pracy otrzyma dyplom oraz 1000 zł, jury może wyróżnić pozostałych uczestników nagrodami po 500 zł.

Zastrzegamy sobie prawo pierwodruku nagrodzonych prac w instytutowym czasopiśmie Societas/Communitas. Jury zastrzega sobie prawo nie przyznania żadnej nagrody.

W skład jury wejdą Profesorowie K.Kiciński, J.Kurczewski i M.Król.

 

WWW

< Poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Następna >