Witamy na nowej stronie Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
SOCJOLOGIA: [słowo łacińsko - greckie], nauka o zjawiskach i procesach zachodzących w społeczeństwach ludzkich; zakres badanych faktów jest zmienny (początkowo była głównie teorią rozwoju społecznego i starała się ogarnąć całe życie społeczne, obecnie zajmuje się jedynie jego wybranymi aspektami) i zróżnicowany zależnie od przyjętej orientacji teoretycznej Nie można nie docenić roli, jaką w rozwoju polskiej socjologii odegrało Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Wbrew rozmaitym naciskom wywieranym na nie przez władzę, PTS wyróżniało się zawsze spośród innych towarzystw wysokim stopniem niezależności i autonomii. [cyt. za:] Jacek Tarkowski, "Nauki polityczne a socjologia: odmienne reakcje na kryzys", [w:] Socjologia świata polityki", t.1, Warszawa: ISP PAN, ss. 67-84.

„Metodologia teorii ugruntowanej i teorie ugruntowane”
Międzynarodowa konferencja naukowa z częścią warsztatową Krzysztof Konecki
2015-03-03 16:40:24

Miejsce: Ustka, Słupsk.

Termin: 18-19 września 2015 roku.

 

            Zaproszenie na konferencje i warsztaty skierowane jest do badaczy stosujących metodologię teorii ugruntowanej (MTU) w praktyce oraz osób zainteresowanych MTU reprezentujących różne dyscypliny naukowe.

 

            Celem konferencji jest stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń, zaprezentowania rezultatów badań związanych z zastosowaniem MTU, poddanie dyskusji problemów zarówno teoretycznych, jak i warsztatowo-metodologicznych. Chcemy rozważyć aktualny stan MTU i teorii ugruntowanych w Polsce i na świecie. Interesują nas możliwości i ograniczenia stosowania tej strategii metodologicznej w obrębie socjologii oraz innych dyscyplin naukowych. Interesują nas wzorcowe zastosowania MTU.

 

            Warsztaty towarzyszące konferencji mają dostarczyć okazji do udoskonalenia umiejętności pozyskiwania i analizy danych (także z zastosowaniem programów komputerowych) oraz procedur generowania teorii.

 

 

Organizatorzy: Zakład Socjologii oraz Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej w Słupsku, Sekcja Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

 

Kontakt: grounded.ustka@gmail.com

Informacje: www.grounded.ustka.pl

Konferencja naukowa: Życie po misji - psychospołeczne aspekty funkcjonowania weteranów działań poza granicami kraju i ich najbliższych
15-17 września 2015, Czernica PTS admin
2015-03-03 22:03:39

W imieniu organizatora – Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej – serdecznie zapraszamy do Czernicy na konferencję naukową pt.: „Życie po misji”- psychospołeczne aspekty funkcjonowania weteranów działań poza granicami kraju i ich najbliższych, która odbędzie się w dniach 15-17 września 2015 roku.

Ogólnopolska konferencja naukowa: Religia i media. Nowy kontekst komunikacji
20-21 maja 2015, Olsztyn PTS admin
2015-03-03 21:51:05

W dniach 20-21 maja 2015 roku Katedra Socjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie organizuje ogólnopolską konferencję naukową pt. Religia i media. Nowy kontekst komunikacji.

Blaski i cienie polityki równych szans na przykładzie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych umysłowo - drugie spotkanie w ramach cyklu: Jakie stosowane nauki społeczne?
11 marca 2015, Warszawa PTS admin
2015-03-03 21:40:59

Serdecznie zapraszamy na drugie spotkanie organizowane przez Instytut Stosowancyh Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego w ramach cyklu "Jakie stosowane nauki społeczne?". Spotkanie pt.: „Blaski i cienie polityki równych szans na przykładzie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych umysłowo”, odbędzie się 11 marca br. o godz. 15.00 w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW przy ulicy Nowy Świat 69 w Warszawie (sala 108 im. Marii Ossowskiej).

Wykład: Hierarchiczny pluralizm? Różnorodność religijna w kontekście dominującej religii
11 marca 2015, Warszawa PTS admin
2015-03-03 21:25:59

Serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe IEiAK UW, w trakcie którego dr Agnieszka Pasieka wygłosi wykład pt.: Hierarchiczny pluralizm? Różnorodność religijna w kontekście dominującej religii. Spotkanie odbędzie się 11 marca o godzinie 10.30 przy ulicy Żurawiej 4 (sala 108) w Warszawie. 

ESA MONTHLY BULLETIN
February 2015 PTS admin
2015-03-02 20:13:55

Zapraszamy do zapoznania się z lutowym numerem biuletynu:

ESA Monthly Bulletin.

 

Biuletyn dostępny jest w załączniku poniżej.

 

ISAGRAM - NEWS FROM INTERNATIONAL SOCIOLOGICAL ASSOCIATION
issue 127, March 2015 PTS admin
2015-03-02 20:06:13

Zapraszamy do lektury: http://www.isa-sociology.org/isagram

Przegląd Socjologii Jakościowej
Tom 11, Nr 1 PTS admin
2015-03-02 20:00:02

Zapraszamy do lektury zapowiadanego numeru czasopisma:

"Przegląd Socjologii Jakościowej" - Tom 11, Nr 1 

pt. "Badania jakościowe - pragmatyczne konsekwencje".

 

Numer jest dostępny w całości w internecie pod adresem:  http://qualitativesociologyreview.org/PL/volume29_pl.php

V Międzynarodowa Konferencja Edukacji Krytycznej Analiza – Edukacja – Działanie. Edukacja krytyczna na rzecz ekonomicznej i społecznej sprawiedliwości
15–18 czerwca 2015, Wrocław PTS admin
2015-02-27 17:04:05

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w piątej Międzynarodowej Konferencji Edukacji Krytycznej pt.: Analiza – Edukacja – Działanie. Edukacja krytyczna na rzecz ekonomicznej i społecznej sprawiedliwości, która odbędzie się w dniach 15-18 czerwca 2015 roku we Wrocławiu.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Praca socjalna wobec żałoby i straty. Aspekty interdyscyplinarne.
5 maja 2015, Warszawa PTS admin
2015-02-27 15:38:51

Katedra Teorii i Metod Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii UKSW oraz Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej zaprasza do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej –Praca socjalna wobec żałoby i straty. Aspekty interdyscyplinarnektóra odbędzie się 5 maja 2015 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ulicy Wóycickiego 1/3.


< Poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Następna >