Witamy na nowej stronie Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
SOCJOLOGIA: [słowo łacińsko - greckie], nauka o zjawiskach i procesach zachodzących w społeczeństwach ludzkich; zakres badanych faktów jest zmienny (początkowo była głównie teorią rozwoju społecznego i starała się ogarnąć całe życie społeczne, obecnie zajmuje się jedynie jego wybranymi aspektami) i zróżnicowany zależnie od przyjętej orientacji teoretycznej Nie można nie docenić roli, jaką w rozwoju polskiej socjologii odegrało Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Wbrew rozmaitym naciskom wywieranym na nie przez władzę, PTS wyróżniało się zawsze spośród innych towarzystw wysokim stopniem niezależności i autonomii. [cyt. za:] Jacek Tarkowski, "Nauki polityczne a socjologia: odmienne reakcje na kryzys", [w:] Socjologia świata polityki", t.1, Warszawa: ISP PAN, ss. 67-84.

Conference of the European Survey Research Association
13-17 lipca 2015, Rejkiawik, Islandia Dariusz Jażdżyk
2014-08-21 02:25:17

The 6th Conference of the European Survey Research Association (ESRA) will take place 13th-17th July 2015 in Reykjavik, Iceland.

Law and values in contemporary society
21-22 listopada 2014, Tirana, Albania Dariusz Jażdżyk
2014-08-21 02:19:31

The central theme of the conference: Law and values in contemporary society

Other themes by 16 Thematic Sessions (1-16, see the Call for papers).

Gratulacje!
Dariusz Jażdżyk
2014-07-26 13:57:51

Pragniemy poinformować, że podczas XVIII Kongresu ISA w Jokohamie, przewodnicząca PTS prof. Grażyna Skąpska została wybrana do Komitetu Wykonawczego ISA (Executive Committee), zaś dr Adam Mrozowicki (przewodniczący OW PTS) został wybrany na wiceprzewodniczącego Komitetu Badawczego 44 ds. Ruchów Pracowniczych (ISA RC44 Labor Movements).
Adam Mrozowicki będzie odpowiedzialny za kontakty z członkami oraz aktualizację informacji na temat konferencji i publikacji na stronie RC44: http://www.rc44labour.org/. Członkowie PTS, którzy mają informacje o wydarzeniach i publikacjach naukowych związanych z szeroko rozumianą problematyką ruchów pracowniczych, proszeni są o przesyłanie informacji na adres: adam.mrozowicki [at] uni.wroc.pl.

Serdecznie gratulujemy!!

Najnowszy numer newslettera ESA
Lato 2014, nr 36 Dariusz Jażdżyk
2014-07-22 14:31:05

Najnowszy numer newslettera ESA jest już dostępny online.

Konferencja „Społeczność lokalna – wobec wyzwań współczesności”
21 listopada 2014, Warszawa Dariusz Jażdżyk
2014-07-22 14:23:18

Katedra Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Zachodni oraz Sekcja Socjologii Wsi i Rolnictwa Polskiego Towarzystwa Socjologicznego zapraszają do uczestnictwa w konferencji naukowej „Społeczność lokalna – wobec wyzwań współczesności”.

Konferencja „Peryferia społeczne we współczesnej Europie”
25 listopada 2014, Katowice Dariusz Jażdżyk
2014-07-22 14:16:21

Studium Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Zakład Badań Kultury Współczesnej IS, UŚ, Sekcja Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, zapraszają do udziału w konferencji naukowej „Peryferia społeczne we współczesnej Europie”. Konferencja odbędzie się dnia 25 listopada 2014 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Konferencja „Porne graphos”
Październik 2014, Warszawa Dariusz Jażdżyk
2014-07-22 14:06:11

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń na konferencję „Porne graphos. Pornografia w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych”. Czekamy na nie do 15 września 2014. Konferencja planowana jest na październik 2014.

CALL FOR PAPERS – „KULTURA I EDUKACJA” 4/2014
do 15 września 2014 r. Dariusz Jażdżyk
2014-07-16 18:40:48

Redakcja „Kultury i Edukacji” pragnie zaprosić Państwa do współpracy przy bardzo szczególnym dla nas wydaniu. Numer 4/2014 zostanie w całości poświęcony pamięci zmarłego wiosną Profesora Ryszarda Borowicza. Przez kilkanaście ostatnich lat, do grudnia 2013 roku pełnił funkcję Redaktora Naczelnego KiE, dlatego uważamy, że właśnie Jego pismo jest dobrym miejscem na próbę naukowego podsumowania Jego osiągnięć. Ryszard Borowicz był nie tylko naszym Przyjacielem, był także – przede wszystkim – bardzo cenionym socjologiem i pedagogiem. Chcemy zaprosić Państwa do przesłania tekstów odnoszących się do dorobku Profesora Ryszarda Borowicza.

Konferencja The “next step” in the development…
4-5 December 2014, Poznań Dariusz Jażdżyk
2014-07-09 16:35:38

The Poznan branch of Polish Sociological Association, The Institute for Western Affairs and the Institute of Sociology at Adam Mickiewicz University invites applications for the conference:

The “next step” in the development of the civil society in Central and Eastern Europe?

to be held at the Institute for Western Affairs, Poznań, Poland, 4-5 December 2014. 

 

Deadline to submit proposals/abstracts: 31 August 2014 


III Konferencja Smoleńska
20 października 2014 Dariusz Jażdżyk
2014-07-09 16:33:17

III konferencja Smoleńska odbędzie się 20 października 2014. Celem konferencji jest stworzenie forum dla przedstawienia interdyscyplinarnych badań dotyczących zagadnień technicznych, medycznych, socjologicznych i prawnych Katastrofy Smoleńskiej z dnia 10 kwietnia 2010.

< Poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Następna >